Uz saturu Uz meklēšanu

Cienījamo pircēj,

Mēs pateicamies, ka jūs iegādājāties šo JURA kafijas automātu un ceram, ka būsiet apmierināts ar tā darbību. Gadījumā, ja jūsu JURA kafijas automātam ir nepieciešams veikt garantijas remontu, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, no kura jūs automātu iegādājāties, vai vietējo JURA izplatītāju SIA "EUGESTA un Partneri". Lai novērstu jebkādas liekas neērtības, pirms sazināšanās ar izplatītāju vai autorizēto servisa centru, mēs iesakām uzmanīgi izlasīt automāta lietošanas instrukciju.

JŪSU GARANTIJA

Izsniedzot šo garantiju, SIA "EUGESTA un Partneri" apliecina, ka iegādātajam produktam nav ražošanas un darbības defektu sākot ar laika periodu no produkta iegādes datuma un saskaņā ar pastāvošajām nacionālajām garantijas normām. Kafijas automāta garantijas laiks 2 gadi no iegādes brīža. Autorizētā servisa centrā nomainītām rezerves daļām garantija 6 mēneši no maiņas brīža.

Ja, šī garantijas perioda laikā, produktam tiek atklāti ražošanas vai darbības defekti, SIA "EUGESTA un Partneri", autorizētie servisa veicēji vai autorizētie servisa dīleri bez samaksas par darbu un rezerves daļām, veiks remontu, detaļu nomaiņu vai iekārtas maiņu, saskaņā ar zemāk uzskaitītajiem nosacījumiem.

NOSACĪJUMI

 1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto iekārtu tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas kvīts oriģināls (kurā ir norādīts iekārtas iegādes datums, iekārtas tips un autorizētā pārstāvja nosaukums). SIA "EUGESTA un Partneri" patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas servisa veikšanu, ja iepriekš minētais dokuments netiek uzrādīts vai, ja tajā esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
 2. Garantijas remonts neattiecās uz gadījumiem, kad iekārtai ir nepieciešama tās pārveidošana vai pielāgošana darbībai jebkurā citā valstī, izņemot to, kurai iekārta tika sākotnēji paredzēta, ražota, apstiprināta un/ vai licenzēta, kā arī uz bojājumiem, kas radušies šādu pārveidojumu veikšanas gadījumā.
 3. Šī garantija neattiecas ne uz vienu no turpmāk uzskaitītajiem gadījumiem:
 4. Periodisko apkopi (tīrīšanu un katlakmens noņemšanu) un remontu vai detaļu nomaiņu standarta nodiluma vai nolietošanās gadījumā.
 5. Jebkāda veida iekārtas pielāgošanu vai uzlabošanas izmaiņu veikšanu, kad šīs darbības nav veiktas atbilstībā ar iekārtai paredzēto standarta pielietojumu, saskaņā ar lietošanas instrukciju.
 6. Bojājumiem, kas radušies:
 7. Nepareizas lietošanas gadījumos, tai skaitā, bet ne tikai

 • Neizmantojot iekārtu tās paredzētajiem mērķiem vai saskaņā ar JURA norādījumiem par pareizu iekārta lietošanu un apkopi;
 • CLARIS plus filtra neizmantošanu saskaņā ar JURA instrukcijām;
 • Izmantojot katlakmens noņemšanas līdzekļus vai tabletes, kuras neražo JURA;
 • Kafijas pupiņās klātesošu svešķermeņu (piem. Akmeņu, koka, biroja piederumu) gadījumos;
 • Iekārtas uzstādīšanas vai lietošanas gadījumos, kas nav veikti atbilstoši iekārtas izmantošanas valstī spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības nosacījumiem.  (Valstīs, kurās ar likumu ir noteikti vietējie drošības un tehniskie standarti, ievedot iekārtu no citām valstīm, iekārtas pircējs pats uzņemas atbildību par risku, kas saistīts ar iekārtas lietošanu, un apzinās, ka šāda veida rīcība var būt pretrunā ar likumu);
8. Nododot iekārtu remontam neautorizētiem servisa veicējiem vai izplatītājiem, kā arī veicot remontu pašrocīgi;
9. Negadījumu, zibens, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai jebkādu citu, ārpus JURA kontroles, iemeslu rezultātā.
 

Jūsu ievērībai

Zemāk minēto nosacījumu neievērošanas gadījumā, garantija nav spēkā!
 • Neizmantojiet karamelizētās kafijas pupiņas un kafijas pupiņas ar piedevām;
 • Nekad neatveriet un nemēģiniet remontēt automātu pašrocīgi. Visa veida remonta darbus veiciet tikai autorizētajos servisos, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un aksesuārus.
 • Nemērkt iekārtu ūdenī un nedemontējiet to.
 • Nepakļaujiet iekārtu laika apstākļu ietekmei (lietum, sniegam, krusai); neaiztieciet automātu ar slapjām rokām.
 • Nekad nemazgājiet iekārtu vai tā atsevišķas daļas trauku mazgājamā mašīnā!
 • Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni! Izmantojiet tikai aukstu ūdeni.
 • Veicot iekārtas tīrīšanu, nekad neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus un abrazīvus tīrīšanas priekšmetus.
 • Kafijas pupiņu tvertni atļauts piepildīt tikai un vienīgi ar kafijas pupiņām. Nekad tvertni nepiepildiet ar šokolādi, rīsiem, riekstiem vai garšvielām. Lietojiet tikai grauzdētas kafijas pupiņas!
 • Nekad neveiciet ar automātu darbības, kuras nav aprakstītas lietošanas instrukcijā. Ja šaubieties, konsultējieties ar iekārtas izplatītāju.
 • Novietojiet IMPRESSA automātu uz cietas pamatvirsmas, lai pasargātu to no nejauši izlijuša ūdens ietekmes. Nekad nenovietojiet automātu uz karstām virsmām (plīts sildelementiem). Novietojiet iekārtu bērniem neaizsniedzamā vietā.