Nulle enerģijas slēdzis (enerģijas taupīšanas slēdzis)

Šī patentētā JURA inovācija nozīmē to, ka, gadījumā, ja automāts tiek izslēgts tā darbības laikā, neviens notiekošais process netiks pārtraukts priekšlaicīgi. Piemēram, ja automāts tiek izslēgts kafijas pagatavošanas laikā, darbība tiek pabeigta un tikai tad tiek veikta izslēgšanas skalošana. Pēc tam šis slēdzis nodrošinās, lai jūsu automāts pilnībā atvienos no strāvas padeves.