Atbildīga vērtīgu resursu izmantošana ir domāšanas veids un mūsu zīmola vērtību svarīgs aspekts. Gadu desmitu laikā esam attīstījuši šo pieeju, un tas ir mantojums, ko atstāsim nākotnei.

Materiālu trūkums Otrā pasaules kara laikā radīja ievērojamus izaicinājumus mūsu dizaina nodaļai. Nācās veidot dizainu produktiem, kurus bija iespējams ražot ar ierobežota klāsta pieejamiem materiāliem un komponentiem, kurus varēja izmantot atkārtoti. Šī pieeja kļuva par mūsu zīmola vērtību neatņemamu daļu.

We are thus making a contribution to achieving SDG 12

SDG sustainable production patterns Ensure sustainable consumption and production patterns.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development