Darbinieku veselības aizsardzība mums ir ārkārtīgi svarīga. Mēs piedāvājam darba vidi, kas ir izveidota atbilstoši ergonomikas principiem, aprīkojumu, kas ir izstrādāts, domājot par drošību, un strukturālus aizsargpasākumus (piem., pandēmijas laikā). Mēs nodrošinām arī drošības apmācību, piemēram, par elektrodrošību.

We are thus making a contribution to achieving SDG 3

SDG healthy lives Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development