Mūsu galvenajā birojā darbinieku ievēlēta personāla komiteja, kas pārstāv visas uzņēmuma jomas, pārstāv darbaspēka tiesības un intereses. Tā ziņo par problēmām vadībai, nepieciešamības gadījumā darbojas kā starpnieks un pārstāv darbiniekus pārrunās.

We are thus making a contribution to achieving SDG 8

SDG decent work Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development