Papildus mūsu tiešajai sociālajai iesaistei (skatiet sadaļu “Iekļautība”), mūsu dibinātāja izveidotais Leo & Elisabeth Henzirohs-Studer fonds atbalsta jauniešus vietējās kopienās, koncentrējoties uz izglītību un apmācību. Fonds var sniegt atbalstu arī pieaugušo māceklībai un apmācībai.

We are thus making a contribution to achieving SDG 17

SDG Global Partnership for Sustainable Development Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development