Privātuma politika

Laipni lūdzam jūs mūsu mājaslapā un priecājamies, ka izrādāt interesi par mūsu uzņēmumu. Lai sniegtu jums pietiekamu pārskatu par jūsu personas datu izmantošanu, mēs atspoguļosim informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus un kādi drošības pasākumi tiek veikti. Tāpat jūs tiksiet informēts par jūsu likumīgajām tiesībām, kas attiecas uz šo datu apstrādi. 

Mēs uzņemamies saistības par atbildīgu rīkošanos ar jūsu personas datiem. Līdz ar to mēs uzskatām par pašsaprotamu to, ka ievērojam likumā noteiktās prasības, it īpaši tās, kas minētas ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR).

Šajā Privātuma politikā mēs informēsim jūs par vissvarīgākajiem datu apstrādes aspektiem mūsu mājaslapas ietvaros. Šī Privātuma politika attiecas uz personas datiem (turpmāk saīsinājumā "Dati"), ko mēs par datu subjektiem iegūstam no dažādiem avotiem (mājas lapām, mobilajām lietotnēm, sociālajiem medijiem, klientiem, piegādātājiem un biznesa partneriem).

1 Kontakti 

1.1 Datu pārziņa nosaukums un adrese

Datu turētājs VDAR un dalībvalstu nacionāla līmeņa datu aizsardzības likumu, kā arī citu datu aizsardzības noteikumu izpratnē ir:

Rickman Trade Latvijas filiāle
Elizabetes iela 63-11, Rīga
LV-1050, Latvija
e-pasts: rickman@rickman.lv 
mājas lapa: https://lv.jura.com/lv  

2 Personas datu apstrādes apjoms un mērķis  

Vispārīgajā personas datu aizsardzības regulā personas dati ir definēti kā “jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjektu”)". Identificēšanas internetā pazīmes, piemēram, IP adreses uzskata par personas datiem, ja tās nav anonimizētas. Tavus personas datus apstrādājam šādiem mērķiem:

 • Pieprasījuma nosūtīšana, izmantojot kontaktformu
 • Pievienošanās jaunumu saņēmējiem
 • Klienta konta atvēršana
 • Pasūtījums (interneta veikalā)
 • Mūsu līgumisko saistību pret klientiem, piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem izpilde
 • Ar e-pastu nosūtāmi pieteikumi
 • Akciju veikšana
 • Interneta vietnes optimizēšana (interneta vietnes pielāgošana atbilstoši tavām prasībām)
 • Aizsardzība pret kiberuzbrukumiem un informācijas par uzbrukumiem saglabāšana
 • Lietošanas statistikas sastādīšana
 • Mārketings 
 • Klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšana
 • Klienta pretenziju risināšana 
 

2.1 Mājaslapas apmeklēšana
Kad apmeklējat mūsu mājaslapu, mūsu serveri īslaicīgi saglabā šādus datus žurnālfailā, tā sauktos servera žurnālfailus: 

 • Avota datora IP adrese
 • Piekļuves/izguves datums un laiks
 • Izgūto datu nosaukums un vietrādis URL
 • Jūsu datora operētājsistēma un izmantotais interneta pārlūks
 • Valsts, no kuras piekļūts mūsu mājaslapai
 • Jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukums
 • Laika zonas atšķirība pret Griničas laiku (GMT)
 • Pieprasījuma saturs (konkrēta vietne)
 • Piekļuves statuss/HTTP statusa kods
 • Pārsūtīto datu apjoms
 • Pēdējā apmeklētā mājaslapa
 • Pārlūka iestatījumi
 • Pārlūka programmatūras valoda un versija
 • Aktivizētie pārlūka spraudņi

Datu un žurnālfailu īslaicīgas uzglabāšanas tiesiskais pamats ir likumīgā interese. Likumīgā interese pastāv, lai

 • pareizi piegādātu mūsu mājaslapas saturu;
 • optimizētu mūsu mājaslapas, kā arī reklāmu saturu; 
 • sniegtu varas iestādēm izmeklēšanai nepieciešamo informāciju kiberuzbrukuma gadījumā; 
 • arvien uzlabotu mūsu piedāvājumu un mūsu mājaslapu;
 • apkopotu statistikas datus,
 • kā arī apstrādātu pasūtījumus mūsu tiešsaistes veikalā.

2.2 Jaunumu vēstule
JURA ik pa laikam gribētu ar jums sazināties, lai informētu par produktiem un pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt, kā arī lai paziņotu jaunumus.

Jums ir iespēja mūsu mājaslapā pierakstīties jaunumu saņemšanai. Lai to izdarītu, mums vajadzēs jūsu e-pasta adresi un apliecinājumu, ka piekrītat jaunumu vēstules abonēšanai.
Lai sniegtu jums mērķtiecīgu informāciju un varētu jūs uzrunāt personīgi, mēs apkopojam un apstrādājam arī brīvprātīgi iesniegto informāciju - adresi, kā arī vārdu un uzvārdu. 

Tiesiskais pamatojums jūsu datu apstrādei pēc tam, kad esat reģistrējies jaunumu vēstules saņemšanai, ir jūsu piekrišana. Atklājot augstāk minētos datus, jūs piekrītat, ka mēs varam tos izmantot jaunumu vēstuļu sūtīšanai, lai informētu jūs par jauniem produktiem, jaunām reklāmas kampaņām ar Rodžeru Federeru un gaidāmajiem pasākumiem. 

Lai reģistrētos jaunumu vēstules saņemšanai, mēs izmantojam tā saukto dubultās izvēles metodi. Tas nozīmē, ka pēc tam, kad būsiet norādījis savu e-pasta adresi, mēs uz to nosūtīsim apstiprinājuma e-pastu, kurā lūgsim jūs apstiprināt, ka vēlaties saņemt jaunumu vēstuli. Apstiprinājums tiek izteikts, noklikšķinot uz aktivizācijas saites apstiprinājuma e-pasta vēstules tekstā. 

Papildus tam tiek apkopoti dati par reģistrēšanās datumu un laiku. Mēs apstrādājam šos datus, pamatojoties uz likumīgu interesi. Mēs tos pieprasām, lai varētu nosūtīt jums informatīvo vēstuli par jaunumiem.

Protams, jums jebkurā brīdī ir brīva izvēle atteikties no jaunumu vēstules abonēšanas. Lai to izdarītu, vienkārši noklikšķiniet uz saites "Atteikties no jaunumu saņemšanas" saņemtās jaunumu vēstules tekstā. To, ka atteikšanās notikusi veiksmīgi, apstiprina mājaslapas atvēršanās. 

Mēs glabāsim jūsu personas datus, kamēr neatteiksieties no jaunumu vēstules abonēšanas. Lūdzu, nosūtiet savu atteikumu uz šo e-pasta adresi: lv@rickman.lv.

2.3 Informācijas pieprasījumi un kontaktforma
Jums ir iespēja sazināties ar mums no mūsu mājaslapas. Nosūtot informācijas pieprasījumu, jūs piekrītat, ka tiek apstrādāti dati, ko iesniedzat jūsu informācijas pieprasījuma apstrādāšanas nolūkiem.

Ja vēlaties ar mums sazināties, obligāti nepieciešams norādīt šādu informāciju (* nepieciešams), atkarībā no saziņas veida. Visa pārējā informācija ir brīvprātīga:

 • Uzruna/tituls*
 • Vārds
 • Uzvārds*
 • Uzņēmuma nosaukums
 • Iela/mājas Nr.
 • Pasta indekss
 • Pilsēta/ciems
 • Tālrunis
 • E-pasta adrese*
 • Valsts*
 • Iemesls informācijas pieprasīšanai*
 • Vēstules temats*
 • Eiropas preču kods (EAN)
 • Uzņēmuma nosaukums
 • Saziņas partneris 
 • Ierīces nosaukums

Personas datu norādīšana laukos, kas atzīmēti kā nepieciešami, kalpo tam, lai apstrādātu jūsu jautājumus un vajadzības gadījumā nodotu problēmas izskatīšanu citai pārstāvniecībai. Lai varētu jums sniegt mērķtiecīgu informāciju, mēs apkopojam un apstrādājam arī brīvprātīgi iesniegto informāciju.

Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir mūsu likumīgā interese šajā pakalpojumā. Ja sazināšanās kalpo līguma, kurā jūs esat datu subjekts, izpildei vai lai sagatavotos līgumu slēgšanai, tas ir vēl viens tiesisks pamatojums datu apstrādei.

Līdz pilnīgai situācijas noskaidrošanai jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Lūdzu, nosūtiet savu atteikumu uz šo e-pasta adresi: lv@rickman.lv.

2.4 Tirgvedības nolūki 
Mēs ne tikai apstrādājam jūsu personas datus, lai pabeigtu pirkuma darījumu, bet arī, balstoties uz likumīgu interesi, izmantojam jūsu datus šādiem nolūkiem:

 • lai pastāvīgi uzlabotu jūsu iepirkšanās pieredzi un izstrādātu to kā klientiem draudzīgu un personisku jums; 
 • lai sazinātos ar jums attiecībā uz pasūtījumu; 
 • kā arī sazinātos attiecībā uz noteiktām precēm vai tirgvedības kampaņām;
 • un lai ieteiktu jums preces vai pakalpojumus, kas varētu jūs interesēt.

Ja to nevēlaties, jebkurā brīdī varat iebilst pret savu datu apstrādi. Ja iebildīsiet, mēs vairs neapstrādāsim jūsu datus iepriekš minētajos nolūkos. Lūdzu, sūtiet iebildumus uz šo e-pasta adresi: rickman@rickman.lv.

2.5 Konkursi un aptaujas
Ja jūs mūsu sociālo mediju kanālā vai citādi piedalāties mūsu konkursos vai aptaujās, mēs apkoposim datus, kas nepieciešami, lai vadītu konkursu vai aptauju. Parasti šie dati satur jūsu vārdu un kontaktinformāciju. Dalība mūsu konkursos vai aptaujās un ar tiem saistītā jūsu datu apkopošana ir brīvprātīga. 

Juridiskais pamats jūsu datu apstrādei ir līguma izpilde, kurā jūs piedalāties. Datus var arī apstrādāt mūsu likumīgo interešu nolūkā, t.i., lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietni, ieteiktu mūsu preces vai pakalpojumus, kas jūs varētu interesēt, un apkopotu statistikas datus.

Jums jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret jūsu datu apstrādi. Lūdzu, sūtiet iebildumus uz šo e-pasta adresi: rickman@rickman.lv
Iespējams, dalīsimies jūsu datos ar mūsu konkursu partneriem, piem., lai jūs saņemtu savu laimestu. Vairāk informācijas meklējiet mūsu nosacījumos par dalību attiecīgajā konkursā.

2.6 Attiecībā uz pircējiem, piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem
Lai izpildītu mūsu pirmslīguma un līgumiskās saistības, mēs apstrādājam jūsu pārskata datus un jūsu līguma datus (piem., līguma priekšmetu, saņemtos pakalpojumus, līgumisko saziņu) attiecībā uz mūsu līgumiskajām saistībām un pakalpojumiem. Apstrādātie dati, to apstrādes veids, mērogs un nolūks, un nepieciešamība tiek noteikti pēc pamatā esošajām līgumattiecībām.

Jūsu datu apstrādes juridiskais pamatojums ir līguma izpilde, kurā jūs esat datu subjekts, vai mērķis veikt darbības pirms līguma noslēgšanas.

Ja uzglabājam jūsu datus līgumattiecību dēļ ar jums, šie dati tiek uzglabāti vismaz tik ilgi, cik ilgi pastāv līgumattiecības, un ne ilgāk par periodu, kurā pastāv ierobežojumi vai iespējamas prasības no mums, vai pastāv juridiski vai līgumā noteikti turēšanas termiņi.

2.7 Interneta veikals
2.7.1 Vispārīgie nosacījumi
Ja vēlaties izmantot mūsu interneta veikala pakalpojumus, jums jāiesniedz mums personas dati, kas nepieciešami jūsu pasūtījuma apstrādei.

Jūs varat izvēlēties, vai sniegt pasūtījuma izpildei nepieciešamos datus tikai vienreiz šim konkrētajam pasūtījumam vai arī izveidot klienta kontu, kurā jūsu dati tiek uzglabāti turpmākiem pirkumiem.

Ja neizveidojat klienta kontu, mēs uzglabājam jūsu personas datus līguma izpildes nolūkā un vēlāk, kamēr pastāv ierobežojumi vai iespējamas prasības no mums, vai pastāv juridiski vai līgumā noteikti turēšanas termiņi.

Pasūtījumu apstrādes mēroga ietvaros mūsu iesaistītie pakalpojumu sniedzēji (pārvadātāji, loģistikas pakalpojumu sniedzēji, kā arī maksājumu pakalpojumu sniedzēji) saņem datus, kas nepieciešami pasūtījumu pieņemšanai un apstrādei. Šie dati cita starpā ietver arī jūsu e-pasta adresi un tālruņa numuru, lai varētu, piem., ar jums vienoties par noteiktu piegādes datumu. Atbildību par jūsu datiem uzņemas maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kuru jūs esat attiecīgi izvēlējies. Vairāk informācijas par šo pakalpojumu sniedzēju veikto datu aizsardzību jūs varat atrast to tīmekļa vietnēs.

Ja preces iegādei izvēlaties tiešsaistes maksājumu opciju, piemēram, kredītkartes vai Apple Pay, maksājums tiks veikts, izmantojot attiecīgā pakalpojumu sniedzēja tiešsaistes maksājumu sistēmu. Šajā gadījumā personas un maksājumu datu apstrādi veic tieši ar attiecīgās maksājumu sistēmas pakalpojumu sniedzēju. Šajā gadījumā mēs nezinām un neuzglabājam jūsu datus. Turklāt tiek piemēroti arī attiecīgā tiešsaistes sistēmas pakalpojumu sniedzēja atbilstošie datu aizsardzības pasākumi.

2.7.2 Klienta konta izveidošana
Izveidojot klienta kontu, jūs iegūstat ar paroli aizsargātu tiešu piekļuvi jūsu pārskata datiem, kurus uzglabājam (piem., vārdam un adresei). Jūs varat skatīt savus pabeigtos, uzsāktos un nesen nosūtītos pasūtījumus klienta kontā vai pārvaldīt savus personas datus un jaunumus.

Lai izveidotu klienta kontu, jums obligāti jāsniedz šāda informācija:

 • vārds
 • uzvārds
 • valsts
 • jūsu e-pasta adrese
 • parole

Lietotāju konti nav publiski un tos nevar indeksēt meklētājprogrammas. Pēc lietotāja konta atcelšanas ar lietotāja kontu saistītie dati tiek izdzēsti, ja vien to uzglabāšana nav nepieciešama tirdzniecības vai nodokļu likumu dēļ. To uzglabāšana nepieciešama tirdzniecības vai nodokļu likumu dēļ. Atcelšanas gadījumā jūs esat atbildīgs par savu datu iegūšanu pirms līguma beigām.

Pasūtījuma veikšanas laikā jums tikai jānorāda rēķina saņēmēja adrese, kā arī piegādes adrese. Jūsu pasūtījumam nepieciešams pareizs vārds, adrese un maksājuma dati. Mums nepieciešama jūsu e-pasta adrese, lai mēs varētu apstiprināt, ka pasūtījums ir saņemts un nosūtīts, kā arī lai mēs varētu sazināties ar jums. Mēs arī izmantojam jūsu e-pasta adresi, lai identificētu jūs (ar pierakstīšanās vārdu), kad jūs pierakstāties savā klienta kontā.

2.7.3 Klienta konta izmantošana
Jūs varat izmantot jūsu klienta kontu, lai pierakstītos JURA interneta veikalā.

Izveidojot klienta kontu vai labojot jau sniegtus datus, jūsu sniegtie dati ir izņemami un tiek uzglabāti jūsu konta iestatījumos, tos bez atkārtotas ievadīšanas var izmantot turpmākiem pasūtījumiem.

Jūsu dati tiek izmantoti, lai apstrādātu jūsu pasūtījumu, kad jūs mūsu interneta veikalā esat izveidojis klienta kontu, kā arī turpmāko pasūtījumu vienkāršošanai. Lai trešās puses nevarētu neatļauti piekļūt jūsu datiem, pasūtīšanas process tiek šifrēts, izmantojot TLS tehnoloģiju.

Reģistrēšanās un jaunas pierakstīšanās ietvaros, kā arī mūsu tiešsaistes pakalpojumu izmantošanas nolūkā mēs uzglabājam attiecīgā lietotāja darbības IP adresi un laiku. Uzglabāšana tiek veikta, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, kā arī lietotāju aizsargāšanu pret ļaunprātīgu izmantošanu vai citu neatļautu izmantošanu. Šo datu nodošana trešajām pusēm principā netiek veikta, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, lai izpildītu prasības vai pastāv juridisks pienākums to darīt. Mēs apstrādājam lietošanas datus (piem., mūsu tiešsaistes piedāvājumā apmeklētās tīmekļa vietnes) un satura datus (piem., ievadi saziņas veidlapā vai lietotāja profilā) reklāmas nolūkos lietotāja profilā, lai no pakalpojumiem, kurus līdz attiecīgajam brīdim lietotājs ir izmantojis, pakāpeniski sniegtu, piemēram, preces informāciju.

2.8 Pieteikumi
Kad jūs piesakāties darbam pie mums, mēs apstrādājam jūsu datus, lai apstrādātu jūsu pieteikumu.

Mēs savācam un apstrādājam jūsu datus, lai veiktu pieteikuma procedūru. Apstrādi var arī veikt, izmantojot e-pasta elektroniskos kanālus.

Ja mēs ar pieteikuma iesniedzēju noslēdzam darba līgumu, nosūtītie dati tiek uzglabāti, lai apstrādātu darba attiecības atbilstoši tiesību normām. Ja pieteikuma procedūras beigās netiek noslēgts darba līgums, jūsu personas dati trīs mēnešus tiek uzglabāti dokumentēšanas nolūkos un tad tiek izdzēsti, ja neesat mums sniedzis atļauju izmantot jūsu datus turpmākām pieteikuma procedūrām pie mums.

Juridiskais pamatojums jūsu datu apstrādei ir mūsu likumīgā interese apstrādāt jūsu pieteikumu. Jūs varat jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi un atsaukt savu pieteikumu. Jūs varat nosūtīt savu atteikumu darba pieteikumā minētajai kontaktpersonai rickman@rickman.lv

Ja mēs ar jums noslēdzam darba līgumu, nosūtītie dati tiek uzglabāti, lai apstrādātu darba attiecības atbilstoši tiesību normām. Ja pieteikuma procedūras beigās netiek noslēgts darba līgums, jūsu personas dati trīs mēnešus tiek uzglabāti dokumentēšanas nolūkos un tad tiek izdzēsti, ja neesat mums sniedzis atļauju izmantot jūsu datus turpmākām pieteikuma procedūrām pie mums.

2.9. Sarunas ieraksts

SARUNAS IERAKSTĪŠANAS MĒRĶI 
Uz savas tiesiskas intereses pamata ierakstām tālruņa sarunas apkalpošanas kvalitātes nodrošināšanai un iespējamu pretenziju risināšanai.

INFORMĒŠANA PAR SARUNAS IERAKSTĪŠANU UN SAGLABĀŠANA 
Par sarunas ierakstīšanu informējam sarunas sākumā. Ierakstus glabājam 1 mēnesi. 

 

3 Dzēšana

Mēs apstrādājam un uzglabājam jūsu personas datus tikai tik ilgu laika periodu, cik nepieciešams, lai sasniegtu uzglabāšanas mērķi, vai cik to paredz mums piemērojamie likumi vai noteikumi. Ja uzglabāšanas mērķim iestājas noilgums vai ja beidzas noteiktais uzglabāšanas termiņš, personas dati tiek bloķēti vai dzēsti parastā procedūrā un saskaņā ar likuma prasībām.

Turklāt mēs dzēšam jūsu datus, kad nosūtāt attiecīgu pieprasījumu uz lv@rickman.lv un ja mums nav nekādu likumā noteiktu vai citu uzglabāšanas vai drošības pienākumu attiecībā uz šiem datiem. 

Īpaši dzēšanas termiņi ir skaidri nosaukti atsevišķās šīs Privātuma politikas nodaļās. 

4 Izpaušana trešajām pusēm

Mēs izpaužam jūsu datus tikai gadījumos, kad esat devis tam skaidru piekrišanu, mums ir pienākums to darīt saskaņā ar likumu, tas ir nepieciešams šīs mājaslapas izmantošanai, kā arī informācijas pieprasījumu apstrādei vai iespējamai jūsu pieprasītu pakalpojumu sniegšanai. 

Trešajām pusēm nodoto datu izmantošanu stingri ierobežo līgumā noteiktie mērķi. Šiem trešo pušu uzņēmumiem ir pienākums sargāt jūsu privātumu tikpat lielā mērā, kā to darām mēs. Turklāt viņiem ir pienākums apstrādāt jūsu personas datus atbilstoši mūsu norādījumiem un rīkoties atbilstoši ES noteiktajam datu aizsardzības līmenim. Ja datu aizsardzības līmenis valstī nav vienlīdzīgs Šveices standartiem, resp., VDAR izpratnē, mēs ar līguma palīdzību nodrošinām, ka jūsu personas dati jebkurā brīdī tiek aizsargāti atbilstoši Šveices standartiem, resp., VDAR.

Mēs izpaužam jūsu personas datus šādu kategoriju saņēmējiem:

 • Grupas akcionāriem (sal. zīmogu)
 • pakalpojumu sniedzējiem
 • tirdzniecības partneriem, piem., izplatītājiem 
 • valsts iestādēm

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji ir skaidri norādīti šajā Privātuma politikā (piem., sadaļās "Sīkdatnes", "Jaunumu vēstule" un "Tīmekļa analīzes rīki").

IZDZĒST, ja nav piemērojams Mēs izmantojam CRM sistēmu XY, pamatojoties uz savu likumīgo interesi (efektīva un ātra lietotāju prasījumu apstrāde). Šim nolūkam mēs esam noslēguši līgumu ar tā sauktajiem standarta līguma noteikumiem, saskaņā ar kuriem XY ir pienākums apstrādāt lietotāju datus tikai atbilstoši mūsu norādījumiem un ES datu aizsardzības līmenim. XY turklāt ir sertificēts saskaņā ar Privātuma vairogu un ar šo sniedz papildu garantiju, ka tiks ievērots Eiropas datu aizsardzības likums (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active)].

Sadarbojoties ar apakšuzņēmējiem, lai sniegtu savus pakalpojumus, mēs uzņemamies atbilstošas juridiskas saistības, kā arī veicam atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu datu aizsardzību saskaņā ar saistošajām juridiskajām prasībām.

5 Sīkdatnes

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas tā sauktās sīkdatnes. Sīkdatnes ir informācija, kas tiek pārsūtīta no mūsu tīmekļa servera vai trešo pušu tīmekļa serveriem uz lietotāja - jūsu - tīmekļa pārlūku un saglabāta tur vēlākai izgūšanai. Sīkdatnes var būt nelieli faili vai citādā veidā uzglabāta informācija.

Ar sīkdatņu palīdzību informāciju un piedāvājumus mūsu mājaslapā ir iespējams pielāgot jūsu vajadzībām. Sīkdatnes ļauj mums atpazīt apmeklētājus. Atpazīšanas mērķis ir padarīt mūsu mājaslapas lietošanu jums vienkāršāku. 

Mēs izmantojam īslaicīgas sīkdatnes. Tās automātiski tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat pārlūku. Tās it īpaši ietver sesijas sīkdatnes. Tajās tiek uzglabāts tā sauktais sesijas identifikators, ar kura palīdzību dažādi jūsu pārlūka vaicājumi var tik piešķirti apvienotām sesijām. Tādā veidā jūsu dators var tikt atpazīts, kad atgriežaties mājaslapā. Mēs izmantojam šī veida sīkdatnes, lai nodrošinātu mūsu mājaslapas darbību un funkcionalitāti. 

Papildus mēs izmantojam arī pastāvīgas sīkdatnes. Tās pēc sesijas beigām paliek uz jūsu cietā diska. Mēs varam padarīt savu piedāvājumu lietotājam draudzīgu, tieši pateicoties šīm sīkdatnēm.

Personnesaistītas sīkdatnes nepārsūta mums nekādus personas datus. Piemēram, statistikas sīkdatnes. Tās palīdz mums saprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar mājaslapām, tādā veidā, ka informācija tiek apkopota un pārskatīta anonīmi.

Mēs izmantojam drošības sīkdatnes, lai konstatētu un novērstu drošības riskus. Piemēram, mēs varam izmantot šīs sīkdatnes, lai uzglabātu informāciju par jūsu tiešsaistes sesiju. Tādā veidā mēs varam novērst situāciju, kad kāds cits nomaina jūsu paroli bez jūsu lietotāja vārda un paroles. 
Mēs izvietojam reklāmas citās mājaslapās ar reklāmas partneru starpniecību, un mūsu nolūks ir rādīt jums tikai tādas reklāmas, kas atbilst jūsu aktuālajām interesēm. Šajā procesā tiek izmantotas šo reklāmas partneru tā sauktās trešo pušu sīkdatnes, ko apmeklējuma laikā iestata mūsu mājaslapa un nolasa attiecīgais reklāmas partneris. Trešo pušu sīkdatnes ir īslaicīgi uzglabājami faili, kas tiek glabāti jūsu pārlūkā maksimums 540 dienas pēc pēdējā apmeklējuma un pēc tam tiem automātiski beidzas termiņš. 

Jūs varat apskatīt un izdzēst savā datorā uzglabātās sīkdatnes, kā arī vispārīgi konfigurēt sīkdatņu izmantošanu sava pārlūka iestatījumos. Jūs varat saņemt sīkāku informāciju no sava interneta pārlūka ražotāja vai izmantojot palīdzības funkciju.

Piekrišana sīkdatnēm nav obligāts priekšnoteikums mūsu mājaslapas apmeklēšanai. Lielākā daļa interneta pārlūku automātiski akceptē sīkdatnes. Ja to nevēlaties, varat iestatīt savu pārlūku tā, ka tas jūs informē par sīkdatņu iestatījumiem un jūs tos atļaujat tikai atsevišķos gadījumos. Jūs varat arī iestatīt savu pārlūku tā, ka jūsu datorā netiek uzglabātas sīkdatnes un jūs saņemat brīdinājumu, tiklīdz tiek saņemta jauna sīkdatne. Daži pārlūki, piemēram, piedāvā iespēju piekrist pirmo pušu sīkdatnēm, bet bloķēt trešo pušu sīkdatnes.

Turklāt sīkdatnes, kas jau ir tikušas iestatītas, jebkurā laikā ir iespējams izdzēst interneta pārlūkā vai citās programmās. Tas ir iespējams visos populārākajos interneta pārlūkos. Sava interneta pārlūka iestatījumos jūs varat ieslēgt vispārīgu atteikšanos no sīkdatnēm. Sīkdatņu izslēgšana var izraisīt šī tiešsaistes piedāvājuma funkcionālus ierobežojumus.

Jūs varat saņemt informāciju par šo iespēju populārākos interneta pārlūkos, izmantojot šīs saites:

6 Pikseļi, lokālā krātuve un tamlīdzīgas tehnoloģijas

Mēs savā mājaslapā izmantojam Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV ("Facebook") produktu "Pixel Tool", lai varētu izmērīt tiešsaistes mārketinga pasākumu efektivitāti. Izsekošanas pikseļi (ko sauc arī par tīrajiem GIF failiem, tīmekļa informatoriem vai pikseļu tagiem) ir sīkas koda vienības, kas instalētas mājaslapā, mobilajā lietotnē vai reklāmā. Šie izsekošanas pikseļi var izgūt noteiktu informāciju par jūsu pārlūku un ierīci, piemēram, operētājsistēmu, pārlūka veidu, ierīces veidu un versiju, piesaistes mājaslapu, apmeklēto mājaslapu, IP adresi un citu līdzīgu informāciju. Ar to palīdzību mēs varam izsekot jūsu darbībām pēc tam, kad esat redzējis Facebook reklāmu un/vai esat tai uzklikšķinājis un pēc tam veicis pasūtījumu. Tādā veidā mēs varam reģistrēt Facebook reklāmu efektivitāti statistikas un tirgus izpētes nolūkiem. Šādā veidā reģistrētie dati mums ir anonīmi, kas nozīmē, ka mēs nedz redzam kādus no jūsu personas datiem, nedz apvienojam tos ar kādu citu informāciju par jums. 

Taču šos datus uzglabā un apstrādā Facebook. Tādējādi Facebook var saprast to cilvēku uzvedību, kuri Facebook lietotāju sadaļā uzklikšķinājuši uz reklāmas un novirzīti uz mūsu mājaslapu. Izmantojot sīkdatnes, tas ir, teksta failus, kas tiek glabāti jūsu datorā, Facebook var identificēt jūs Facebook lietotāju sadaļā un optimizēt reklāmu efektivitāti, piem., piedāvāt uz mērķa grupām vērstas reklāmas saskaņā ar Facebook datu lietošanas direktīvu. Tas uz jums attiecas tikai gadījumā, ja jums ir Facebook profils un jūs esat pieslēdzies Facebook lietotāju sadaļai. Ja jūs neesat Facebook lietotājs, šī datu apstrāde jūs neietekmē.

Mūsu jaunumu vēstule satur izsekošanas pikseli. Tas ir neredzams grafisks fails 1x1 pikseļa izmērā, kas savienots ar attiecīgā jaunumu vēstules abonenta lietotāja identifikatoru. Par katru nosūtīto jaunumu vēstuli tiek apkopota informācija par izmantoto adreses failu, atsauci un nosūtīto jaunumu vēstuļu skaitu. Bez tam ir iespējams redzēt, kuras adreses vēl nav saņēmušas jaunumu vēstuli, uz kurām adresēm tā nosūtīta un kurām adresēm piegāde neizdevās. Ir redzams arī atvēršanas rādītājs, tai skaitā informācija par to, kuras adreses atvērušas jaunumu vēstuli. Un visbeidzot informācija par to, kuras adreses izrakstījušās. Mēs izmantojam šos datus statistikas nolūkiem un lai pielāgotu jaunumu vēstuļu saturu un struktūru. Tas ļauj mums labāk atlasīt informāciju un piedāvājumus mūsu jaunumu vēstulē atbilstoši saņēmēju individuālajām interesēm. Izsekošanas pikselis tiek izdzēsts, kad jūs izdzēšat jaunumu vēstuli. Lai aizliegtu tīmekļa informatora izmantošanu mūsu jaunumu vēstulē, iestatiet savu e-pasta programmu, ja vien tas jau nav standarta iestatījumos, tā, ka jaunumos netiek attēlots HTML. 

7 Tīmekļa analīzes rīki

7.1 Google Analytics
Pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (t.i., interesi mūsu tiešsaistes piedāvājuma analīzē, optimizācijā un ekonomiskajā darbībā), mēs izmantojam Google Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ASV; “Google”). Google izmanto sīkdatnes. 

Sīkdatnes ģenerētā informācija par to, kā jūs lietojat šo mājaslapu (tai skaitā jūsu IP adrese), tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un tur uzglabāta. Google ir sertificēts saskaņā ar Privātuma vairogu un tādējādi dod garantiju ievērot Eiropas datu aizsardzības likumu. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google izmanto šo informāciju mūsu uzdevumā, lai novērtētu to, kā jūs izmantojat mūsu mājaslapu, ar mērķi sagatavot atskaites par mājaslapas aktivitātēm un sniegt mums papildu pakalpojumus saistībā ar mājaslapas un interneta lietošanu. IP adrese, kas no jūsu pārlūka tiek pārsūtīta Google Analytics vajadzībām, nav saistīta ar citiem no Google saņemtiem datiem. 

Mēs izmantojam Google Analytics tikai ar aktivizētu IP anonimizāciju. Tas nozīmē, ka Google saīsina lietotāju IP adreses Eiropas Savienības dalībvalsts un citās Eiropas Ekonomiskās zonas līguma valstīs. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks pārsūtīta uz Google serveri ASV un tad tur saīsināta.

Jūs varat novērst sīkdatnes radīto un citu ar mājaslapas lietošanu saistītu datu (tai skaitā jūsu IP adreses) izgūšanu un pārsūtīšanu Google, kā arī šo datu apstrādāšanu Google, lejupielādējot un instalējot pārlūka spraudni, kas pieejams šajā saitē (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Tiek iestatīts nepiekrišanas spraudnis, kas novērš turpmāku jūsu datu izgūšanu brīžos, kad apmeklējat šo mājaslapu. Tomēr gribam norādīt, ka tādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs mājaslapas funkcijas. 

Plašāku informāciju par lietošanas noteikumiem un datu aizsardzību jūs varat atrast www.google.com/analytics/terms/de.html, resp., vietnē www.google.de/intl/de/policies/. Informējam jūs, ka šajā mājaslapā Google Analytics ir paplašināts ar kodu "gat._anonymizeIp();", lai garantētu anonimizētu IP adrešu izgūšanu (tā sauktā IP maskēšana).

7.2 Google re/mārketinga pakalpojumi 
Pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (t.i., interesi mūsu tiešsaistes piedāvājuma analīzē, optimizācijā un ekonomiskajā darbībā), mēs izmantojam mārketinga un remārketinga pakalpojumus (saīsinājumā "Google mārketinga pakalpojumi), ko nodrošina Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV, Google AdWords un Google Double Click, un Google Tag Manager. 

7.3 Google AdWords
Pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, mēs izmantojam reklamēšanas programmu "Google AdWords", kas pieder Google Marketing Services Online. 
Tādējādi, ja esat nonācis mūsu mājaslapā no Google reklāmas, Google AdWords jūsu datorā iestata sīkdatni ("Konversijas sīkdatni"). Šīs sīkdatnes zaudē savu derīgumu pēc 30 dienām un nekalpo personas identificēšanai. Ja apmeklējat noteiktas mūsu lapas un sīkdatne vēl nav zaudējusi derīgumu, mēs un Google varam redzēt, ka kāds ir noklikšķinājis uz reklāmas un pēc tam novirzīts uz mūsu lapu. Katrs AdWords klients saņem atšķirīgu sīkdatni. Tāpēc sīkdatnēm nav iespējams izsekot AdWords klientu mājaslapās. Informācija, kas tiek apkopota ar konversijas sīkdatni, tiek izmantota, lai sagatavotu statistiku AdWords klientiem, kuri izvēlējušies konversijas izsekošanas pakalpojumu. Mēs nesaņemam nekādu informāciju, kas varētu identificēt jūsu personību. 

Sīkdatnes ģenerētā informācija par to, kā jūs lietojat šo mājaslapu, parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un tur uzglabāta. Pamatojoties uz apkopoto informāciju, jūsu pārlūkam ir piešķirtas saistīto interešu kategorijas. 

Mēs izmantojam datus par jums, kas iegūti ar augstāk minētās sīkdatnes palīdzību (t.s. konversijas izsekošanu) šādiem nolūkiem:

 • Remārketings
 • Mērķa grupas ar kopīgām interesēm
 • Lietotāja definētas mērķa grupas ar vienotām interesēm 
 • Mērķa grupas ar pirkšanas nolūku 
 • Līdzīgas mērķa grupas 
 • Demogrāfiskā un ģeogrāfiskā orientācija

Turklāt jums ir iespēja iebilst pret Google veikto ar interesēm saistīto reklamēšanu. Lai to izdarītu, jums visos interneta pārlūkos, ko lietojat, jāatver saite www.google.de/settings/ads un tur jāizdara vajadzīgie iestatījumi.

Papildu informāciju par lietošanas nosacījumiem un datu aizsardzību Google AdWords ietvaros jūs varat atrast šajā saitē http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

7.4 Google Tag Manager
Mēs izmantojam arī "Google Tag Manager", Google Inc. pakalpojum, lai savā mājaslapā integrētu un pārvaldītu Google Analysis un Marketing Services. 

Rīks Google Tag Manager, kas izveido tagus, ir domēns bez sīkdatnēm un neievāc personas datus. Taču šis rīks aktivizē citus tagus, kas savukārt, iespējams, ievāc datus. Pats Google Tag Manager šiem datiem nevar piekļūt. Ja domēna vai sīkdatnes līmenī veikta deaktivizēšana, tas attiecas uz visiem izsekošanas tagiem, kas ģenerēti ar Google Tag Manager. Jūs varat iegūt papildu informāciju par to, kā Google izmanto datus mārketinga nolūkiem, pārskata lapā: https://www.google.com/policies/technologies/ads, ar Google privātuma politiku varat iepazīties https://www.google.com/policies/privacy.

Ja vēlaties iebilst pret ar interesēm saistītu reklamēšanu ar Google Marketing Services starpniecību, jūs varat izmantot Google piedāvātās iestatījumu un nepiekrišanas iespējas: http://www.google.com/ads/preferences.

7.5 The Trade Desk
Mūsu mājaslapā tiek izmantots arī pakalpojums, ko piedāvā The Trade Desk, Inc., 505 Poli Street, 5th Floor, Ventura, CA, 93001, ASV (“Trade Desk”). Šajā pakalpojumā arī tiek izmantotas sīkdatnes, lai pēc iespējas pielāgotu reklāmas līdzekļus. Lietošanas laikā tādi dati kā, it īpaši, IP adreses un lietotāju aktivitāte var tikt nosūtīti uz The Trade Desk serveri un tur uzglabāti. 

Ņemiet vērā, ka datu apstrāde var notikt ārpus Šveices un Eiropas Savienības. Tāpat mēs nekādi nevaram ietekmēt to, kā tiek apstrādāti un tālāk izmantoti dati, ko Trade Desk ievāc, izmantojot šo rīku. 

Sīkāku informāciju par to datu aizsardzību Trade Desk varat iegūt šeit: http://www.thetradedesk.com/privacy-policy/ Ja nevēlaties, lai Trade Desk reģistrē un vērtē jūsu kā lietotāja uzvedību, jūs to varat novērst, atverot šo saiti: http://www.adsrvr.org/

7.6 Adform
Mēs izmantojam Adform sīkdatnes, lai uzkrātu datus par lietotāja mājaslapas apmeklēšanas ieradumiem, iepazītos ar viņa interesēm attiecībā uz konkrētu produktu un mērītu un analizētu reklāmu ietekmi. Sīkdatnes tiek uzkrātas anonīmi un nesatur personas datus. Informācija par sīkdatnēm tiek nodota Adform reklāmas platformai, ar kā palīdzību varam parādīt lietotājiem internetā saistošākās reklāmas, izmantojot atkārtotu mērķauditorijas atlasi, līdzīgu mērķauditoriju atrašanu un trešo personu sīkdatņu atlases iespējas. Plašāku informāciju par Adform privātuma politiku un sīkdatņu politiku atradīsiet šeit: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/

8 Sociālie spraudņi 

Mēs savā mājaslapā izmantojam sociālos spraudņus. Tās ir nelielas programmas vai programmu pakotnes, ar kuru palīdzību programmatūru iespējams pielāgot un paplašināt atbilstoši mūsu prasībām. Daudzas programmas, piemēram, grafiskās programmas, multimediju atskaņotāji vai interneta pārlūki, atbalsta funkcijas, ko parasti lietotāji pieprasa pamata versijā. 

Mūsu mājaslapā ir uzstādītas saites uz mūsu sociālo mediju profiliem šādos sociālos tīklos:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV
 • Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, ASV
 • Google +, pakalpojums, ko nodrošina Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV
 • YouTube, pakalpojums, ko nodrošina Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV 

Kad apmeklējat mūsu mājaslapu un izmantojat vienu no mājaslapā ietvertajiem sociālajiem spraudņiem, tiek izveidots tiešs savienojums starp jūsu pārlūku un attiecīgā sociālā tīkla serveri. Tādā veidā tīkls saņem informāciju, ka jūs apmeklējāt mūsu mājaslapu no savas IP adreses un atvērāt saiti. Ja atverat saiti uz tīklu, kamēr esat pierakstījies savā attiecīgā tīkla kontā, mūsu mājaslapas saturs var tikt savienots ar jūsu profilu šajā tīklā, kas nozīmē, ka tīkls var piesaistīt jūsu apmeklējumu tieši jūsu lietotāja kontam un mēs saņemsim tādus datus kā vārdu, e-pastu, atrašanās vietu, draugu sarakstu un profila attēlu. Izmantojot šos datus, mēs varam savās lapās piedāvāt noteiktas funkcijas. Ja vēlaties to novērst, jums jāizrakstās pirms attiecīgo saišu atvēršanas. Piesaistīšana notiek katr reizi, kad pēc saites aktivizēšanas pierakstāties attiecīgajā tīklā.

Ja mūsu mājaslapas apmeklēšanas brīdī esat pierakstījies savā Facebook, Google vai Instagram kontā, attiecīgā pakalpojuma sniedzējs var piesaistīt mājaslapas apmeklējumu jūsu lietotāja kontam. Ja izmantojat spraudni, piemēram, pogu "Like" vai "g+1", šī informācija arī tiek pārsūtīta tieši uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja serveri ASV un tur uzglabāta. Informācija tiek publicēta arī attiecīgajā sociālajā tīklā no jūsu lietotāja konta un ir redzama jūsu kontaktiem.

Pat ja mūsu mājaslapas apmeklēšanas brīdī neesat pierakstījies spraudņiem piesaistīto pakalpojumu sniedzēju lapās, spraudņu ievāktā informācija, iespējams, var tikt piesaistīta jūsu lietotāja kontam. Ar spraudņa palīdzību katru reizi, kad atverat mājaslapu, tiek iestatīta sīkdatne ar identifikatoru. Tā kā jūsu pārlūks sūta šo sīkdatni bez vaicāšanas katru reizi, kad notiek savienojums ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja serveri, Facebook, Google un Instagram būtībā var sagatavot profilu mājaslapai, ko apmeklē ar identifikatoru saistītais lietotājs. Nepieciešamības gadījumā tad būtu iespējams vēlāk atkārtoti piesaistīt šo identifikatoru personai - piemēram, pierakstoties pakalpojuma sniedzēja vietnē.

Ja nevēlaties, lai jūsu profils tiktu saistīts ar spraudņa pakalpojuma sniedzēju, jums pirms mūsu interneta vietnes apmeklēšanas jāizrakstās no attiecīgā pakalpojuma. Papildus tam jūs varat sava pārlūka iestatījumos izvēlēties funkciju "Bloķēt sīkdatnes no trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem" ("Block cookies from third-party providers"), tad jūsu pārlūks nesūtīs sīkdatnes attiecīgajam sociālā tīkla pakalpojumam. Izmantojot šo iestatījumu, pastāv iespēja, ka bez spraudņiem vairs nedarbojas arī citu pakalpojumu sniedzēju starplapu funkcijas. Jūs varat arī pilnībā novērst sociālo mediju spraudņu lejupielādi, izmantojot īpašu pievienojumprogrammu savam pārlūkam, piem., skripta bloķētāju "NoScript" (pieejams http://noscript.net/).

Mēs izmantojam arī "Google + 1". Ar Google + 1 pogas palīdzību jūs un citi lietotāji saņem personalizētu saturu no Google un mūsu partneriem. Google saglabā gan informāciju, ko esat sniedzis par saturu +1, gan informāciju par lapu, ko skatījāties, kad nospiedāt +1. Jūsu +1 var parādīties kā atsauksmes kopā ar jūsu profila vārdu un attēlu Google pakalpojumos, piemēram, meklēšanas rezultātos vai jūsu Google profilā, vai citās vietās un reklāmās internetā. 

Lai iegūtu plašāku informāciju par datu vākšanas nolūku un apmēru, kā arī tālāku datu apstrādi un izmantošanu, skatiet attiecīgā pakalpojuma sniedzēja datu aizsardzības ziņojumu: tur jūs varat atrast arī informāciju par savām tiesībām un iestatījumu iespējām, lai aizsargātu jūsu privātumu, kā arī savām tiesībām iebilst pret lietotāju profilu izveidošanu: 

9 Tavas tiesības

Tev ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem datiem, to labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un pārnešanu, iebilst pret datu apstrādi, kā arī atsaukt piekrišanu datu apstrādei. 

Lai īstenotu savas tiesības, iesniedz digitāli parakstītu pieteikumu, sūtot uz e-pasta adresi order@rickman.lv 

Tavu datu izsniegšanas pieteikumu varam neapmierināt, ja pieteikumu nav iespējams apmierināt tā, lai netiktu kaitēts citu personu interesēm. 

Ja uzskati, ka tavu personas datu apstrāde ir pretrunā ar datu aizsardzības tiesībām vai datu aizsardzības prasības ir pārkāptas citādi, vari iesniegt sūdzību datu aizsardzības inspekcijā.

Ja tev ir jautājumi, ieteikumi vai vēlmes, sazinies ar mums, rakstot uz adresi order@rickman.lv 

 

10 Mājaslapas lietošana nepilngadīgajiem

Šī mājaslapa ir paredzēta pieaugušo auditorijai. Nepilngadīgām personām, sevišķi bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem, ir aizliegs nodot mums savus datus vai reģistrēties pakalpojumam. Ja atklājam, ka mums nosūtīti šādi dati, tie tiek izdzēsti no mūsu datu bāzes. Bērna vecāki (vai likumīgie pārstāvji) var sazināties ar mums un pieprasīt datu dzēšanu vai reģistrācijas anulēšanu. Šim nolūkam mums ir nepieciešama kopija no oficiāla dokumenta, kas identificē jūs kā vecāku vai aizbildni. 

11 Datu drošība 

Mēs uzņemamies ieviest tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret manipulācijām, zudumu, iznīcināšanu vai pret nepilnvarotu personu piekļuvi un garantētu jūsu tiesību aizsardzību un saistošo datu aizsardzības noteikumu ievērošanu.

Veiktajiem pasākumiem ir jāgarantē jūsu datu konfidencialitāte un integritāte, kā arī mūsu sistēmu un pakalpojumu pieejamība un kapacitāte, pastāvīgi apstrādājot jūsu datus. Tiem arī jāspēj ātri atjaunot datu pieejamību un piekļuvi tiem fiziska vai tehniska incidenta gadījumā. 

Mūsu veiktie drošības pasākumi ietver arī jūsu datu šifrēšanu. Datu plūsma šajā JURA mājaslapā notiek šifrēti ar HTTPS. Tas nozīmē, ka visa informācija, ko ievadāt tiešsaistē, tiek pārsūtīta pa šifrētu pārraidīšanas ceļu. Tā rezultātā šai informācijai nekādos apstākļos nevar piekļūt nepilnvarotas trešās puses. 

Mūsu datu apstrāde un drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti saskaņā ar tehnoloģisko attīstību. 

Mēs ļoti nopietni izturamies arī pret savu iekšējo datu aizsardzību. Mūsu darbiniekiem un nolīgtajiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot slepenību un rīkoties atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem. Turklāt piekļuve datiem viņiem tiek piešķirta tikai tik daudz, cik nepieciešams. 

12 Saites uz citu pakalpojumu sniedzēju mājaslapām

Mūsu mājaslapa satur arī saites uz partnerus mājaslapām un autorizētiem JURA specializētajiem mazumtirgotājiem. Ciktāl pastāv saites uz citu pakalpojumu sniedzēju mājaslapām, mēs nevaram ietekmēt to saturu. Tāpēc mēs nevaram uzņemties garantijas vai atbildību par šo mājaslapu saturu. Par vietnes saturu visos gadījumos ir atbildīgs attiecīgā pakalpojuma sniedzējs vai lapas operators. Saišu ievietošanas brīdī tika pārbaudīts, vai attiecīgajās vietnēs nav iespējamu likuma pārkāpumu un identificējamu noziedzīgu nodarījumu. Saišu ievietošanas brīdī nelikumīgs saturs netika konstatēts. Taču pastāvīga saistīto vietņu satura pārbaudīšana nav pamatota bez konkrētām norādēm uz likuma pārkāpumu. Ja kļūs zināms par pārkāpumiem, saites tiks nekavējoties izņemtas. 

13 Izmaiņas Privātuma politikā

Mēs paturam tiesības mainīt šo Privātuma politiku jebkurā laikā, ievērojot saistošos datu aizsardzības noteikumus. Šī versija apstiprināta 2018. gada 20. maijā.