Ilga kalpošanas laika priekšnosacījums slēpjas izcilā meistarībā un augstas kvalitātes materiālos. Mēs gribam būt droši, ka mūsu produktos atspoguļojas mūsu solījums jums. Lai garantētu ilgu produkta kalpošanas laiku, mēs pakļaujam mūsu produktus stingrām kvalitātes un izturības pārbaudēm. Tas nozīmē, ka mēs uzturam zemu remonta un apkopes gadījumu skaitu un izvairāmies no nevajadzīgas transportēšanas.

Izturības pārbaužu aprīkojums JURA Campus sniedz izšķirošu ieguldījumu kvalitātē. Ar 102 pilnībā automatizētu testa staciju palīdzību mēs reālistiskos apstākļos simulējam pilnu mūsu produktu dzīves ciklu. Visi izmērītie dati un izturības pārbaudēs gūtie rezultāti tiek iekļauti jaunos produktos un tālākā attīstībā.