Uz saturu Uz meklēšanu

Datu aizsardzības politika un JURA Elektroapparate AG lietošanas nosacījumi

Privātuma politika

Laipni lūdzam jūs mūsu mājaslapā un priecājamies, ka izrādāt interesi par mūsu uzņēmumu. Lai sniegtu jums pietiekamu pārskatu par jūsu personas datu izmantošanu, mēs atspoguļosim informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus un kādi drošības pasākumi tiek veikti. Tāpat jūs tiksiet informēts par jūsu likumīgajām tiesībām, kas attiecas uz šo datu apstrādi. 

Mēs uzņemamies saistības par atbildīgu rīkošanos ar jūsu personas datiem. Līdz ar to mēs uzskatām par pašsaprotamu to, ka ievērojam likumā noteiktās prasības, it īpaši tās, kas minētas ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR).

Šajā Privātuma politikā mēs informēsim jūs par vissvarīgākajiem datu apstrādes aspektiem mūsu mājaslapas ietvaros. Šī Privātuma politika attiecas uz personas datiem (turpmāk saīsinājumā "Dati"), ko mēs par datu subjektiem iegūstam no dažādiem avotiem (mājas lapām, mobilajām lietotnēm, sociālajiem medijiem, klientiem, piegādātājiem un biznesa partneriem).

1 Kontakti 

1.1 Datu pārziņa nosaukums un adrese

Datu turētājs VDAR un dalībvalstu nacionāla līmeņa datu aizsardzības likumu, kā arī citu datu aizsardzības noteikumu izpratnē ir:

Rickman Trade Latvijas filiāle
Elizabetes iela 63-11, Rīga
LV-1050, Latvija
e-pasts: rickman@rickman.lv 
mājas lapa: https://lv.jura.com/lv  

2 Personas datu vākšanas, apstrādes un izmantošanas apmērs un nolūks 

VDAR definē personas datus kā "informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu ("datu subjektu"). Tiešsaistes identifikācijas parametri, piemēram, IP adreses, tiek uzskatīti par personas datiem gadījumos, kad tie nav speciāli anonimizēti. Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

 • Informācijas pieprasījums, izmantojot kontaktformu
 • Reģistrācija jaunumu vēstules saņemšanai
 • Klienta konta atvēršana
 • Pasūtījums (tiešsaistes veikalā)
 • Lai izpildītu līgumsaistības pret klientiem, piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem
 • Uz e-pastu saņemti darba pieteikumi
 • Konkursu organizēšana
 • Interneta vietnes optimizēšana (mājaslapas pielāgošana jūsu prasībām)
 • Aizsardzība un hakeru uzbrukumu reģistrēšana
 • Lietošanas statistikas sagatavošana
 • Mārketinga nolūki 

2.1 Mājaslapas apmeklēšana
Kad apmeklējat mūsu mājaslapu, mūsu serveri īslaicīgi saglabā šādus datus žurnālfailā, tā sauktos servera žurnālfailus: 

 • Avota datora IP adrese
 • Piekļuves/izguves datums un laiks
 • Izgūto datu nosaukums un vietrādis URL
 • Jūsu datora operētājsistēma un izmantotais interneta pārlūks
 • Valsts, no kuras piekļūts mūsu mājaslapai
 • Jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukums
 • Laika zonas atšķirība pret Griničas laiku (GMT)
 • Pieprasījuma saturs (konkrēta vietne)
 • Piekļuves statuss/HTTP statusa kods
 • Pārsūtīto datu apjoms
 • Pēdējā apmeklētā mājaslapa
 • Pārlūka iestatījumi
 • Pārlūka programmatūras valoda un versija
 • Aktivizētie pārlūka spraudņi

Datu un žurnālfailu īslaicīgas uzglabāšanas tiesiskais pamats ir likumīgā interese. Likumīgā interese pastāv, lai

 • pareizi piegādātu mūsu mājaslapas saturu;
 • optimizētu mūsu mājaslapas, kā arī reklāmu saturu; 
 • sniegtu varas iestādēm izmeklēšanai nepieciešamo informāciju kiberuzbrukuma gadījumā; 
 • arvien uzlabotu mūsu piedāvājumu un mūsu mājaslapu;
 • apkopotu statistikas datus,
 • kā arī apstrādātu pasūtījumus mūsu tiešsaistes veikalā.

2.2 Jaunumu vēstule
JURA ik pa laikam gribētu ar jums sazināties, lai informētu par produktiem un pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt, kā arī lai paziņotu jaunumus.

Jums ir iespēja mūsu mājaslapā pierakstīties jaunumu saņemšanai. Lai to izdarītu, mums vajadzēs jūsu e-pasta adresi un apliecinājumu, ka piekrītat jaunumu vēstules abonēšanai.
Lai sniegtu jums mērķtiecīgu informāciju un varētu jūs uzrunāt personīgi, mēs apkopojam un apstrādājam arī brīvprātīgi iesniegto informāciju - adresi, kā arī vārdu un uzvārdu. 

Tiesiskais pamatojums jūsu datu apstrādei pēc tam, kad esat reģistrējies jaunumu vēstules saņemšanai, ir jūsu piekrišana. Atklājot augstāk minētos datus, jūs piekrītat, ka mēs varam tos izmantot jaunumu vēstuļu sūtīšanai, lai informētu jūs par jauniem produktiem, jaunām reklāmas kampaņām ar Rodžeru Federeru un gaidāmajiem pasākumiem. 

Lai reģistrētos jaunumu vēstules saņemšanai, mēs izmantojam tā saukto dubultās izvēles metodi. Tas nozīmē, ka pēc tam, kad būsiet norādījis savu e-pasta adresi, mēs uz to nosūtīsim apstiprinājuma e-pastu, kurā lūgsim jūs apstiprināt, ka vēlaties saņemt jaunumu vēstuli. Apstiprinājums tiek izteikts, noklikšķinot uz aktivizācijas saites apstiprinājuma e-pasta vēstules tekstā. 

Papildus tam tiek apkopoti dati par reģistrēšanās datumu un laiku. Mēs apstrādājam šos datus, pamatojoties uz likumīgu interesi. Mēs tos pieprasām, lai varētu nosūtīt jums informatīvo vēstuli par jaunumiem.

Protams, jums jebkurā brīdī ir brīva izvēle atteikties no jaunumu vēstules abonēšanas. Lai to izdarītu, vienkārši noklikšķiniet uz saites "Atteikties no jaunumu saņemšanas" saņemtās jaunumu vēstules tekstā. To, ka atteikšanās notikusi veiksmīgi, apstiprina mājaslapas atvēršanās. 

Mēs glabāsim jūsu personas datus, kamēr neatteiksieties no jaunumu vēstules abonēšanas. Lūdzu, nosūtiet savu atteikumu uz šo e-pasta adresi: lv@rickman.lv.

2.3 Informācijas pieprasījumi un kontaktforma
Jums ir iespēja sazināties ar mums no mūsu mājaslapas. Nosūtot informācijas pieprasījumu, jūs piekrītat, ka tiek apstrādāti dati, ko iesniedzat jūsu informācijas pieprasījuma apstrādāšanas nolūkiem.

Ja vēlaties ar mums sazināties, obligāti nepieciešams norādīt šādu informāciju (* nepieciešams), atkarībā no saziņas veida. Visa pārējā informācija ir brīvprātīga:

 • Uzruna/tituls*
 • Vārds
 • Uzvārds*
 • Uzņēmuma nosaukums
 • Iela/mājas Nr.
 • Pasta indekss
 • Pilsēta/ciems
 • Tālrunis
 • E-pasta adrese*
 • Valsts*
 • Iemesls informācijas pieprasīšanai*
 • Vēstules temats*
 • Eiropas preču kods (EAN)
 • Uzņēmuma nosaukums
 • Saziņas partneris 
 • Ierīces nosaukums

Personas datu norādīšana laukos, kas atzīmēti kā nepieciešami, kalpo tam, lai apstrādātu jūsu jautājumus un vajadzības gadījumā nodotu problēmas izskatīšanu citai pārstāvniecībai. Lai varētu jums sniegt mērķtiecīgu informāciju, mēs apkopojam un apstrādājam arī brīvprātīgi iesniegto informāciju.

Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir mūsu likumīgā interese šajā pakalpojumā. Ja sazināšanās kalpo līguma, kurā jūs esat datu subjekts, izpildei vai lai sagatavotos līgumu slēgšanai, tas ir vēl viens tiesisks pamatojums datu apstrādei.

Līdz pilnīgai situācijas noskaidrošanai jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Lūdzu, nosūtiet savu atteikumu uz šo e-pasta adresi: lv@rickman.lv.

2.4 Mārketinga nolūki 
Papildus jūsu personas datu apstrādei, lai pabeigtu pirkuma darījumu, mēs uz likumīgas intereses pamata izmantojam jūsu personas datus arī šādiem nolūkiem: 

 • lai uzlabotu jūsu iepirkšanās pieredzi un izveidotu to klientam draudzīgu un individualizētu tieši jums; 
 • lai sazinātos ar jums par jūsu pasūtījumu; 
 • kā arī par noteiktiem produktiem vai reklāmas akcijām;
 • un lai ieteiktu jums produktus vai pakalpojumus, kas jūs varētu interesēt. 

2.5 Konkursi
Konkursu gadījumā mēs izmantojam jūsu personas datus, lai informētu par balvām un reklamētu mūsu piedāvājumus. Sīkāku informāciju jūs varat atrast mūsu noteikumos par dalību konkrētajā konkursā.

2.6 Kopā ar klientiem, piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem
Lai izpildītu savas līguma saistības, mēs apstrādājam jūsu uzskaites datus (piem., jūsu vārdus un adreses, kā arī kontaktinformāciju) un līguma datus (piem., saņemtos pakalpojumus, kontaktpersonu vārdus, norēķinu informāciju) attiecībā uz mūsu līguma saistībām un pakalpojumiem.

Jūsu datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma, kurā jūs esat datu subjekts, izpilde vai arī darbības, lai sagatavotos līguma noslēgšanai.

Ja mēs uzglabājam šos datus saistībā ar līguma attiecībām ar jums, šie dati tiek glabāti vismaz tik ilgi, kamēr pastāv līguma attiecības, un tik ilgi, kamēr turpinās ierobežojumi vai prasījumi no mūsu puses vai juridiskas vai līgumā noteiktas ieturēšanas periodi. 

2.7 Tiešsaistes veikals

2.7.1 Vispārīgi
Ja vēlaties izmantot mūsu tiešsaistes veikala pakalpojumus, jums ir jāiesniedz mums dati, kas nepieciešami jūsu pasūtījumu apstrādei. Līgumu apstrādei nepieciešamā obligātā informācija ir atsevišķi atzīmēta, pārējā informācija ir brīvprātīga.

Jums ir izvēle iesniegt pasūtījumam nepieciešamos datus tikai vienu reizi vienam konkrētam pasūtījumam vai arī jūs varat izveidot klienta kontu, kur jūsu dati tiek uzglabāti turpmāku pirkumu veikšanai. 

Ja neizveidojat klienta kontu, mēs jūsu personas datus uzglabājam līguma izpildes nolūkiem un izdzēšam tos, tiklīdz mums vairs nav pienākuma tos glabāt. 

Pasūtījuma apstrādes ietvaros mūsu nolīgtie pakalpojumu sniedzēji (kurjeri, pārvadātāji, kā arī norēķinu pakalpojumu sniedzēji) saņem pasūtījuma pieņemšanai un apstrādei nepieciešamos datus. Šie dati cita starpā ietver arī jūsu e-pasta adresi un tālruņa numuru, lai būtu iespējams, piemēram, vienoties ar jums par piegādes datumu. Atbildība par jūsu norēķinu informāciju attiecas uz jūsu izvēlēto norēķinu pakalpojumu sniedzēju. Informāciju par šo pakalpojumu sniedzēju nodrošināto datu aizsardzību jūs varat atrast to mājaslapās. 

Ja izvēlaties tiešsaistes norēķinu iespēju, piemēram, kredītkarti vai PayPal, lai iegādātos produktu, maksājums tiks apstrādāts attiecīgā pakalpojumu sniedzēja norēķinu sistēmā. Tādā gadījumā personas un norēķinu datu apstrādi tiešā veidā veic attiecīgās norēķinu sistēmas īpašnieks. Tādā gadījumā mēs nezinām un neuzglabājam jūsu norēķinu datus. Papildus tiek piemēroti attiecīgās norēķinu sistēmas īpašnieka datu aizsardzības noteikumi. 

2.7.2 Klienta konta izveidošana 
Izveidojot klienta kontu, jūs saņemsiet ar paroli aizsargātu tiešo piekļuvi saviem uzskaites datiem, ko mēs uzglabājam (piem., vārdu un adresi). Klienta kontā jūs varat apskatīt pabeigtos, atvērtos un nesen nosūtītos pasūtījumus vai pārvaldīt savus personas datus un jaunumu vēstules saņemšanu.

Lai izveidotu klienta kontu, jums nepieciešams norādīt šādu informāciju:

 • Adrese
 • Vārds
 • Uzvārds
 • Valsts
 • Jūsu e-pasta adrese
 • Parole

Lietotāju konti nav publiski un tos nevar atrast meklēšanas programmās. Kad lietotājs izdzēš savu lietotāja kontu, ar to saistītie dati tiek izdzēsti atbilstoši likuma prasībām par datu glabāšanu. To uzglabāšana ir nepieciešama saskaņā ar komerciāliem vai nodokļu likumiem. Atcelšanas gadījumā jūs esat atbildīgs par savu personas datu drošību līdz līguma izbeigšanās brīdim. Mums ir tiesības neatsaucami dzēst visus datus, kas uzglabāti līguma darbības laikā.

Veicot pasūtījumu, jums ir jānorāda sava deklarētā adrese, kā arī piegādes adrese. Pasūtījuma izpildei mums ir nepieciešams jūsu pilns vārds, adrese un norēķinu informācija. Mēs prasām norādīt e-pasta adresi, lai varētu apstiprināt jūsu pasūtījuma saņemšanu un tā izsūtīšanu, kā arī lai vienkārši varētu ar jums sazināties. E-pasta adrese mums ir nepieciešama arī tādēļ, lai jūs identificētu, kad pierakstāties savā klienta kontā (kā pieteikšanās vārds). 

2.7.3 Klienta konta lietošana 
Jūs varat izmantot savu klienta kontu, lai pieslēgtos savam JURA tiešsaistes veikalam.

Kad izveidojat klienta kontu vai labojat jau iesniegtos datus, jūsu iesniegtie dati izdzēšamā formātā tiek uzglabāti jūsu konta iestatījumos un bez atkārtotas ievadīšanas var tikt izmantoti turpmāku pasūtījumu veikšanai. 

Jūsu dati tiek izmantoti, lai apstrādātu jūsu pasūtījumu, kad izveidojat klienta kontu mūsu tiešsaistes veikalā, kā arī lai vienkāršotu turpmāku pasūtījumu veikšanu. Lai novērstu nesankcionētu trešo pušu piekļuvi jūsu personas datiem, pasūtījuma veikšanas process tiek šifrēts, izmantojot TLS tehnoloģiju. 

Reģistrācijas un jaunas pieslēgšanās gadījumos, kā arī mūsu tiešsaistes pakalpojumu izmantošanas brīžos mēs saglabājam attiecīgā lietotāja IP adresi un aktivitātes laiku. Saglabāšana tiek veikta, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, kā arī citu lietotāju interesēm, lai nodrošinātu aizsardzību pret ļaunprātīgu datu izmantošanu vai cita veida nesankcionētu izmantošanu. Šo datu nodošana trešajām pusēm nenotiek principā, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, lai iesniegtu mūsu prasījumus, vai mums ir juridisks pienākums to darīt. Mēs apstrādājam lietošanas datus (piem., apmeklētās mūsu tiešsaistes piedāvājuma mājaslapas) un satura datus (piem., ierakstus kontaktformā vai lietotāja profilā) reklāmas nolūkiem lietotāja profilā, lai izceltu, piem., produktu informāciju, kas izriet no lietotāja līdz šim izmantotajiem pakalpojumiem. 

2.8 Tiešsaistes darba pieteikumi
Kad piesakāties darbā pie mums, mēs apstrādājam jūsu datus, lai apstrādātu jūsu pieteikumu.

Mēs apkopojam un apstrādājam pieteikumu iesniedzēju datus pieteikšanās procedūras nolūkiem. Apstrāde var notikt arī elektroniski, izmantojot e-pastu. 

Ja noslēdzam darba līgumu ar pieteikuma iesniedzēju, pārsūtītie dati tiek saglabāti darba attiecību apstrādes nolūkiem saskaņā ar likuma prasībām. Ja pieteikšanās procedūra noslēdzas bez darba attiecību uzsākšanas, jūsu personas dati lietvedības nolūkiem tiek uzglabāti trīs mēnešus un pēc tam izdzēsti, ja vien neesat devis mums piekrišanu izmantot jūsu datus citās pieteikšanās procedūrās. 

Ja esat devis piekrišanu, jums pēc tam ir tiesības to jebkurā brīdī atsaukt. Jūs varat nosūtīt savu atsaukumu darba pieteikumā norādītajai kontaktpersonai vai uz lv@rickman.lv.

3 Dzēšana

Mēs apstrādājam un uzglabājam jūsu personas datus tikai tik ilgu laika periodu, cik nepieciešams, lai sasniegtu uzglabāšanas mērķi, vai cik to paredz mums piemērojamie likumi vai noteikumi. Ja uzglabāšanas mērķim iestājas noilgums vai ja beidzas noteiktais uzglabāšanas termiņš, personas dati tiek bloķēti vai dzēsti parastā procedūrā un saskaņā ar likuma prasībām.

Turklāt mēs dzēšam jūsu datus, kad nosūtāt attiecīgu pieprasījumu uz lv@rickman.lv un ja mums nav nekādu likumā noteiktu vai citu uzglabāšanas vai drošības pienākumu attiecībā uz šiem datiem. 

Īpaši dzēšanas termiņi ir skaidri nosaukti atsevišķās šīs Privātuma politikas nodaļās. 

4 Izpaušana trešajām pusēm

Mēs izpaužam jūsu datus tikai gadījumos, kad esat devis tam skaidru piekrišanu, mums ir pienākums to darīt saskaņā ar likumu, tas ir nepieciešams šīs mājaslapas izmantošanai, kā arī informācijas pieprasījumu apstrādei vai iespējamai jūsu pieprasītu pakalpojumu sniegšanai. 

Trešajām pusēm nodoto datu izmantošanu stingri ierobežo līgumā noteiktie mērķi. Šiem trešo pušu uzņēmumiem ir pienākums sargāt jūsu privātumu tikpat lielā mērā, kā to darām mēs. Turklāt viņiem ir pienākums apstrādāt jūsu personas datus atbilstoši mūsu norādījumiem un rīkoties atbilstoši ES noteiktajam datu aizsardzības līmenim. Ja datu aizsardzības līmenis valstī nav vienlīdzīgs Šveices standartiem, resp., VDAR izpratnē, mēs ar līguma palīdzību nodrošinām, ka jūsu personas dati jebkurā brīdī tiek aizsargāti atbilstoši Šveices standartiem, resp., VDAR.

Mēs izpaužam jūsu personas datus šādu kategoriju saņēmējiem:

 • Grupas akcionāriem (sal. zīmogu)
 • pakalpojumu sniedzējiem
 • tirdzniecības partneriem, piem., izplatītājiem 
 • valsts iestādēm

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji ir skaidri norādīti šajā Privātuma politikā (piem., sadaļās "Sīkdatnes", "Jaunumu vēstule" un "Tīmekļa analīzes rīki").

IZDZĒST, ja nav piemērojams Mēs izmantojam CRM sistēmu XY, pamatojoties uz savu likumīgo interesi (efektīva un ātra lietotāju prasījumu apstrāde). Šim nolūkam mēs esam noslēguši līgumu ar tā sauktajiem standarta līguma noteikumiem, saskaņā ar kuriem XY ir pienākums apstrādāt lietotāju datus tikai atbilstoši mūsu norādījumiem un ES datu aizsardzības līmenim. XY turklāt ir sertificēts saskaņā ar Privātuma vairogu un ar šo sniedz papildu garantiju, ka tiks ievērots Eiropas datu aizsardzības likums (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active)].

Sadarbojoties ar apakšuzņēmējiem, lai sniegtu savus pakalpojumus, mēs uzņemamies atbilstošas juridiskas saistības, kā arī veicam atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu datu aizsardzību saskaņā ar saistošajām juridiskajām prasībām.

5 Sīkdatnes

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas tā sauktās sīkdatnes. Sīkdatnes ir informācija, kas tiek pārsūtīta no mūsu tīmekļa servera vai trešo pušu tīmekļa serveriem uz lietotāja - jūsu - tīmekļa pārlūku un saglabāta tur vēlākai izgūšanai. Sīkdatnes var būt nelieli faili vai citādā veidā uzglabāta informācija.

Ar sīkdatņu palīdzību informāciju un piedāvājumus mūsu mājaslapā ir iespējams pielāgot jūsu vajadzībām. Sīkdatnes ļauj mums atpazīt apmeklētājus. Atpazīšanas mērķis ir padarīt mūsu mājaslapas lietošanu jums vienkāršāku. 

Mēs izmantojam īslaicīgas sīkdatnes. Tās automātiski tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat pārlūku. Tās it īpaši ietver sesijas sīkdatnes. Tajās tiek uzglabāts tā sauktais sesijas identifikators, ar kura palīdzību dažādi jūsu pārlūka vaicājumi var tik piešķirti apvienotām sesijām. Tādā veidā jūsu dators var tikt atpazīts, kad atgriežaties mājaslapā. Mēs izmantojam šī veida sīkdatnes, lai nodrošinātu mūsu mājaslapas darbību un funkcionalitāti. 

Papildus mēs izmantojam arī pastāvīgas sīkdatnes. Tās pēc sesijas beigām paliek uz jūsu cietā diska. Mēs varam padarīt savu piedāvājumu lietotājam draudzīgu, tieši pateicoties šīm sīkdatnēm.

Personnesaistītas sīkdatnes nepārsūta mums nekādus personas datus. Piemēram, statistikas sīkdatnes. Tās palīdz mums saprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar mājaslapām, tādā veidā, ka informācija tiek apkopota un pārskatīta anonīmi.

Mēs izmantojam drošības sīkdatnes, lai konstatētu un novērstu drošības riskus. Piemēram, mēs varam izmantot šīs sīkdatnes, lai uzglabātu informāciju par jūsu tiešsaistes sesiju. Tādā veidā mēs varam novērst situāciju, kad kāds cits nomaina jūsu paroli bez jūsu lietotāja vārda un paroles. 
Mēs izvietojam reklāmas citās mājaslapās ar reklāmas partneru starpniecību, un mūsu nolūks ir rādīt jums tikai tādas reklāmas, kas atbilst jūsu aktuālajām interesēm. Šajā procesā tiek izmantotas šo reklāmas partneru tā sauktās trešo pušu sīkdatnes, ko apmeklējuma laikā iestata mūsu mājaslapa un nolasa attiecīgais reklāmas partneris. Trešo pušu sīkdatnes ir īslaicīgi uzglabājami faili, kas tiek glabāti jūsu pārlūkā maksimums 540 dienas pēc pēdējā apmeklējuma un pēc tam tiem automātiski beidzas termiņš. 

Jūs varat apskatīt un izdzēst savā datorā uzglabātās sīkdatnes, kā arī vispārīgi konfigurēt sīkdatņu izmantošanu sava pārlūka iestatījumos. Jūs varat saņemt sīkāku informāciju no sava interneta pārlūka ražotāja vai izmantojot palīdzības funkciju.

Piekrišana sīkdatnēm nav obligāts priekšnoteikums mūsu mājaslapas apmeklēšanai. Lielākā daļa interneta pārlūku automātiski akceptē sīkdatnes. Ja to nevēlaties, varat iestatīt savu pārlūku tā, ka tas jūs informē par sīkdatņu iestatījumiem un jūs tos atļaujat tikai atsevišķos gadījumos. Jūs varat arī iestatīt savu pārlūku tā, ka jūsu datorā netiek uzglabātas sīkdatnes un jūs saņemat brīdinājumu, tiklīdz tiek saņemta jauna sīkdatne. Daži pārlūki, piemēram, piedāvā iespēju piekrist pirmo pušu sīkdatnēm, bet bloķēt trešo pušu sīkdatnes.

Turklāt sīkdatnes, kas jau ir tikušas iestatītas, jebkurā laikā ir iespējams izdzēst interneta pārlūkā vai citās programmās. Tas ir iespējams visos populārākajos interneta pārlūkos. Sava interneta pārlūka iestatījumos jūs varat ieslēgt vispārīgu atteikšanos no sīkdatnēm. Sīkdatņu izslēgšana var izraisīt šī tiešsaistes piedāvājuma funkcionālus ierobežojumus.

Jūs varat saņemt informāciju par šo iespēju populārākos interneta pārlūkos, izmantojot šīs saites:

6 Pikseļi, lokālā krātuve un tamlīdzīgas tehnoloģijas

Mēs savā mājaslapā izmantojam Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV ("Facebook") produktu "Pixel Tool", lai varētu izmērīt tiešsaistes mārketinga pasākumu efektivitāti. Izsekošanas pikseļi (ko sauc arī par tīrajiem GIF failiem, tīmekļa informatoriem vai pikseļu tagiem) ir sīkas koda vienības, kas instalētas mājaslapā, mobilajā lietotnē vai reklāmā. Šie izsekošanas pikseļi var izgūt noteiktu informāciju par jūsu pārlūku un ierīci, piemēram, operētājsistēmu, pārlūka veidu, ierīces veidu un versiju, piesaistes mājaslapu, apmeklēto mājaslapu, IP adresi un citu līdzīgu informāciju. Ar to palīdzību mēs varam izsekot jūsu darbībām pēc tam, kad esat redzējis Facebook reklāmu un/vai esat tai uzklikšķinājis un pēc tam veicis pasūtījumu. Tādā veidā mēs varam reģistrēt Facebook reklāmu efektivitāti statistikas un tirgus izpētes nolūkiem. Šādā veidā reģistrētie dati mums ir anonīmi, kas nozīmē, ka mēs nedz redzam kādus no jūsu personas datiem, nedz apvienojam tos ar kādu citu informāciju par jums. 

Taču šos datus uzglabā un apstrādā Facebook. Tādējādi Facebook var saprast to cilvēku uzvedību, kuri Facebook lietotāju sadaļā uzklikšķinājuši uz reklāmas un novirzīti uz mūsu mājaslapu. Izmantojot sīkdatnes, tas ir, teksta failus, kas tiek glabāti jūsu datorā, Facebook var identificēt jūs Facebook lietotāju sadaļā un optimizēt reklāmu efektivitāti, piem., piedāvāt uz mērķa grupām vērstas reklāmas saskaņā ar Facebook datu lietošanas direktīvu. Tas uz jums attiecas tikai gadījumā, ja jums ir Facebook profils un jūs esat pieslēdzies Facebook lietotāju sadaļai. Ja jūs neesat Facebook lietotājs, šī datu apstrāde jūs neietekmē.

Mūsu jaunumu vēstule satur izsekošanas pikseli. Tas ir neredzams grafisks fails 1x1 pikseļa izmērā, kas savienots ar attiecīgā jaunumu vēstules abonenta lietotāja identifikatoru. Par katru nosūtīto jaunumu vēstuli tiek apkopota informācija par izmantoto adreses failu, atsauci un nosūtīto jaunumu vēstuļu skaitu. Bez tam ir iespējams redzēt, kuras adreses vēl nav saņēmušas jaunumu vēstuli, uz kurām adresēm tā nosūtīta un kurām adresēm piegāde neizdevās. Ir redzams arī atvēršanas rādītājs, tai skaitā informācija par to, kuras adreses atvērušas jaunumu vēstuli. Un visbeidzot informācija par to, kuras adreses izrakstījušās. Mēs izmantojam šos datus statistikas nolūkiem un lai pielāgotu jaunumu vēstuļu saturu un struktūru. Tas ļauj mums labāk atlasīt informāciju un piedāvājumus mūsu jaunumu vēstulē atbilstoši saņēmēju individuālajām interesēm. Izsekošanas pikselis tiek izdzēsts, kad jūs izdzēšat jaunumu vēstuli. Lai aizliegtu tīmekļa informatora izmantošanu mūsu jaunumu vēstulē, iestatiet savu e-pasta programmu, ja vien tas jau nav standarta iestatījumos, tā, ka jaunumos netiek attēlots HTML. 

7 Tīmekļa analīzes rīki

7.1 Google Analytics
Pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (t.i., interesi mūsu tiešsaistes piedāvājuma analīzē, optimizācijā un ekonomiskajā darbībā), mēs izmantojam Google Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ASV; “Google”). Google izmanto sīkdatnes. 

Sīkdatnes ģenerētā informācija par to, kā jūs lietojat šo mājaslapu (tai skaitā jūsu IP adrese), tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un tur uzglabāta. Google ir sertificēts saskaņā ar Privātuma vairogu un tādējādi dod garantiju ievērot Eiropas datu aizsardzības likumu. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google izmanto šo informāciju mūsu uzdevumā, lai novērtētu to, kā jūs izmantojat mūsu mājaslapu, ar mērķi sagatavot atskaites par mājaslapas aktivitātēm un sniegt mums papildu pakalpojumus saistībā ar mājaslapas un interneta lietošanu. IP adrese, kas no jūsu pārlūka tiek pārsūtīta Google Analytics vajadzībām, nav saistīta ar citiem no Google saņemtiem datiem. 

Mēs izmantojam Google Analytics tikai ar aktivizētu IP anonimizāciju. Tas nozīmē, ka Google saīsina lietotāju IP adreses Eiropas Savienības dalībvalsts un citās Eiropas Ekonomiskās zonas līguma valstīs. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks pārsūtīta uz Google serveri ASV un tad tur saīsināta.

Jūs varat novērst sīkdatnes radīto un citu ar mājaslapas lietošanu saistītu datu (tai skaitā jūsu IP adreses) izgūšanu un pārsūtīšanu Google, kā arī šo datu apstrādāšanu Google, lejupielādējot un instalējot pārlūka spraudni, kas pieejams šajā saitē (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Tiek iestatīts nepiekrišanas spraudnis, kas novērš turpmāku jūsu datu izgūšanu brīžos, kad apmeklējat šo mājaslapu. Tomēr gribam norādīt, ka tādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs mājaslapas funkcijas. 

Plašāku informāciju par lietošanas noteikumiem un datu aizsardzību jūs varat atrast www.google.com/analytics/terms/de.html, resp., vietnē www.google.de/intl/de/policies/. Informējam jūs, ka šajā mājaslapā Google Analytics ir paplašināts ar kodu "gat._anonymizeIp();", lai garantētu anonimizētu IP adrešu izgūšanu (tā sauktā IP maskēšana).

7.2 Google re/mārketinga pakalpojumi 
Pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (t.i., interesi mūsu tiešsaistes piedāvājuma analīzē, optimizācijā un ekonomiskajā darbībā), mēs izmantojam mārketinga un remārketinga pakalpojumus (saīsinājumā "Google mārketinga pakalpojumi), ko nodrošina Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV, Google AdWords un Google Double Click, un Google Tag Manager. 

7.3 Google AdWords
Pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, mēs izmantojam reklamēšanas programmu "Google AdWords", kas pieder Google Marketing Services Online. 
Tādējādi, ja esat nonācis mūsu mājaslapā no Google reklāmas, Google AdWords jūsu datorā iestata sīkdatni ("Konversijas sīkdatni"). Šīs sīkdatnes zaudē savu derīgumu pēc 30 dienām un nekalpo personas identificēšanai. Ja apmeklējat noteiktas mūsu lapas un sīkdatne vēl nav zaudējusi derīgumu, mēs un Google varam redzēt, ka kāds ir noklikšķinājis uz reklāmas un pēc tam novirzīts uz mūsu lapu. Katrs AdWords klients saņem atšķirīgu sīkdatni. Tāpēc sīkdatnēm nav iespējams izsekot AdWords klientu mājaslapās. Informācija, kas tiek apkopota ar konversijas sīkdatni, tiek izmantota, lai sagatavotu statistiku AdWords klientiem, kuri izvēlējušies konversijas izsekošanas pakalpojumu. Mēs nesaņemam nekādu informāciju, kas varētu identificēt jūsu personību. 

Sīkdatnes ģenerētā informācija par to, kā jūs lietojat šo mājaslapu, parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un tur uzglabāta. Pamatojoties uz apkopoto informāciju, jūsu pārlūkam ir piešķirtas saistīto interešu kategorijas. 

Mēs izmantojam datus par jums, kas iegūti ar augstāk minētās sīkdatnes palīdzību (t.s. konversijas izsekošanu) šādiem nolūkiem:

 • Remārketings
 • Mērķa grupas ar kopīgām interesēm
 • Lietotāja definētas mērķa grupas ar vienotām interesēm 
 • Mērķa grupas ar pirkšanas nolūku 
 • Līdzīgas mērķa grupas 
 • Demogrāfiskā un ģeogrāfiskā orientācija

Turklāt jums ir iespēja iebilst pret Google veikto ar interesēm saistīto reklamēšanu. Lai to izdarītu, jums visos interneta pārlūkos, ko lietojat, jāatver saite www.google.de/settings/ads un tur jāizdara vajadzīgie iestatījumi.

Papildu informāciju par lietošanas nosacījumiem un datu aizsardzību Google AdWords ietvaros jūs varat atrast šajā saitē http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

7.4 Google Tag Manager
Mēs izmantojam arī "Google Tag Manager", Google Inc. pakalpojum, lai savā mājaslapā integrētu un pārvaldītu Google Analysis un Marketing Services. 

Rīks Google Tag Manager, kas izveido tagus, ir domēns bez sīkdatnēm un neievāc personas datus. Taču šis rīks aktivizē citus tagus, kas savukārt, iespējams, ievāc datus. Pats Google Tag Manager šiem datiem nevar piekļūt. Ja domēna vai sīkdatnes līmenī veikta deaktivizēšana, tas attiecas uz visiem izsekošanas tagiem, kas ģenerēti ar Google Tag Manager. Jūs varat iegūt papildu informāciju par to, kā Google izmanto datus mārketinga nolūkiem, pārskata lapā: https://www.google.com/policies/technologies/ads, ar Google privātuma politiku varat iepazīties https://www.google.com/policies/privacy.

Ja vēlaties iebilst pret ar interesēm saistītu reklamēšanu ar Google Marketing Services starpniecību, jūs varat izmantot Google piedāvātās iestatījumu un nepiekrišanas iespējas: http://www.google.com/ads/preferences.

7.5 The Trade Desk
Mūsu mājaslapā tiek izmantots arī pakalpojums, ko piedāvā The Trade Desk, Inc., 505 Poli Street, 5th Floor, Ventura, CA, 93001, ASV (“Trade Desk”). Šajā pakalpojumā arī tiek izmantotas sīkdatnes, lai pēc iespējas pielāgotu reklāmas līdzekļus. Lietošanas laikā tādi dati kā, it īpaši, IP adreses un lietotāju aktivitāte var tikt nosūtīti uz The Trade Desk serveri un tur uzglabāti. 

Ņemiet vērā, ka datu apstrāde var notikt ārpus Šveices un Eiropas Savienības. Tāpat mēs nekādi nevaram ietekmēt to, kā tiek apstrādāti un tālāk izmantoti dati, ko Trade Desk ievāc, izmantojot šo rīku. 

Sīkāku informāciju par to datu aizsardzību Trade Desk varat iegūt šeit: http://www.thetradedesk.com/privacy-policy/ Ja nevēlaties, lai Trade Desk reģistrē un vērtē jūsu kā lietotāja uzvedību, jūs to varat novērst, atverot šo saiti: http://www.adsrvr.org/

7.6 Adform
Mēs izmantojam Adform sīkdatnes, lai uzkrātu datus par lietotāja mājaslapas apmeklēšanas ieradumiem, iepazītos ar viņa interesēm attiecībā uz konkrētu produktu un mērītu un analizētu reklāmu ietekmi. Sīkdatnes tiek uzkrātas anonīmi un nesatur personas datus. Informācija par sīkdatnēm tiek nodota Adform reklāmas platformai, ar kā palīdzību varam parādīt lietotājiem internetā saistošākās reklāmas, izmantojot atkārtotu mērķauditorijas atlasi, līdzīgu mērķauditoriju atrašanu un trešo personu sīkdatņu atlases iespējas. Plašāku informāciju par Adform privātuma politiku un sīkdatņu politiku atradīsiet šeit: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/

8 Sociālie spraudņi 

Mēs savā mājaslapā izmantojam sociālos spraudņus. Tās ir nelielas programmas vai programmu pakotnes, ar kuru palīdzību programmatūru iespējams pielāgot un paplašināt atbilstoši mūsu prasībām. Daudzas programmas, piemēram, grafiskās programmas, multimediju atskaņotāji vai interneta pārlūki, atbalsta funkcijas, ko parasti lietotāji pieprasa pamata versijā. 

Mūsu mājaslapā ir uzstādītas saites uz mūsu sociālo mediju profiliem šādos sociālos tīklos:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV
 • Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, ASV
 • Google +, pakalpojums, ko nodrošina Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV
 • YouTube, pakalpojums, ko nodrošina Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV 

Kad apmeklējat mūsu mājaslapu un izmantojat vienu no mājaslapā ietvertajiem sociālajiem spraudņiem, tiek izveidots tiešs savienojums starp jūsu pārlūku un attiecīgā sociālā tīkla serveri. Tādā veidā tīkls saņem informāciju, ka jūs apmeklējāt mūsu mājaslapu no savas IP adreses un atvērāt saiti. Ja atverat saiti uz tīklu, kamēr esat pierakstījies savā attiecīgā tīkla kontā, mūsu mājaslapas saturs var tikt savienots ar jūsu profilu šajā tīklā, kas nozīmē, ka tīkls var piesaistīt jūsu apmeklējumu tieši jūsu lietotāja kontam un mēs saņemsim tādus datus kā vārdu, e-pastu, atrašanās vietu, draugu sarakstu un profila attēlu. Izmantojot šos datus, mēs varam savās lapās piedāvāt noteiktas funkcijas. Ja vēlaties to novērst, jums jāizrakstās pirms attiecīgo saišu atvēršanas. Piesaistīšana notiek katr reizi, kad pēc saites aktivizēšanas pierakstāties attiecīgajā tīklā.

Ja mūsu mājaslapas apmeklēšanas brīdī esat pierakstījies savā Facebook, Google vai Instagram kontā, attiecīgā pakalpojuma sniedzējs var piesaistīt mājaslapas apmeklējumu jūsu lietotāja kontam. Ja izmantojat spraudni, piemēram, pogu "Like" vai "g+1", šī informācija arī tiek pārsūtīta tieši uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja serveri ASV un tur uzglabāta. Informācija tiek publicēta arī attiecīgajā sociālajā tīklā no jūsu lietotāja konta un ir redzama jūsu kontaktiem.

Pat ja mūsu mājaslapas apmeklēšanas brīdī neesat pierakstījies spraudņiem piesaistīto pakalpojumu sniedzēju lapās, spraudņu ievāktā informācija, iespējams, var tikt piesaistīta jūsu lietotāja kontam. Ar spraudņa palīdzību katru reizi, kad atverat mājaslapu, tiek iestatīta sīkdatne ar identifikatoru. Tā kā jūsu pārlūks sūta šo sīkdatni bez vaicāšanas katru reizi, kad notiek savienojums ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja serveri, Facebook, Google un Instagram būtībā var sagatavot profilu mājaslapai, ko apmeklē ar identifikatoru saistītais lietotājs. Nepieciešamības gadījumā tad būtu iespējams vēlāk atkārtoti piesaistīt šo identifikatoru personai - piemēram, pierakstoties pakalpojuma sniedzēja vietnē.

Ja nevēlaties, lai jūsu profils tiktu saistīts ar spraudņa pakalpojuma sniedzēju, jums pirms mūsu interneta vietnes apmeklēšanas jāizrakstās no attiecīgā pakalpojuma. Papildus tam jūs varat sava pārlūka iestatījumos izvēlēties funkciju "Bloķēt sīkdatnes no trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem" ("Block cookies from third-party providers"), tad jūsu pārlūks nesūtīs sīkdatnes attiecīgajam sociālā tīkla pakalpojumam. Izmantojot šo iestatījumu, pastāv iespēja, ka bez spraudņiem vairs nedarbojas arī citu pakalpojumu sniedzēju starplapu funkcijas. Jūs varat arī pilnībā novērst sociālo mediju spraudņu lejupielādi, izmantojot īpašu pievienojumprogrammu savam pārlūkam, piem., skripta bloķētāju "NoScript" (pieejams http://noscript.net/).

Mēs izmantojam arī "Google + 1". Ar Google + 1 pogas palīdzību jūs un citi lietotāji saņem personalizētu saturu no Google un mūsu partneriem. Google saglabā gan informāciju, ko esat sniedzis par saturu +1, gan informāciju par lapu, ko skatījāties, kad nospiedāt +1. Jūsu +1 var parādīties kā atsauksmes kopā ar jūsu profila vārdu un attēlu Google pakalpojumos, piemēram, meklēšanas rezultātos vai jūsu Google profilā, vai citās vietās un reklāmās internetā. 

Lai iegūtu plašāku informāciju par datu vākšanas nolūku un apmēru, kā arī tālāku datu apstrādi un izmantošanu, skatiet attiecīgā pakalpojuma sniedzēja datu aizsardzības ziņojumu: tur jūs varat atrast arī informāciju par savām tiesībām un iestatījumu iespējām, lai aizsargātu jūsu privātumu, kā arī savām tiesībām iebilst pret lietotāju profilu izveidošanu: 

9 Jūsu tiesības

Jums ir tiesības uz pieprasījumiem, labojumiem, dzēšanu, ierobežojumiem, datu pārnesamību, iebilšanu un atsaukšanu attiecībā uz jūsu personas datiem. Ja uzskatāt, ka jūsu datu apstrādāšana pārkāpj datu aizsardzības likumu vai ka jūsu datu aizsardzības prasījumi ir tikuši jebkādā citā veidā aizskarti, jūs varat iesniegt sūdzību uzraugošajai iestādei. NOMAINIET savu tirdzniecības vietu vai izdzēsiet  Šveicē tā ir Federālā datu aizsardzības un informācijas komisija (Federal Data Protection and Information Commissioner, FDPIC).

Sazinieties ar lv@rickman.lv, ja jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlmes. 

10 Mājaslapas lietošana nepilngadīgajiem

Šī mājaslapa ir paredzēta pieaugušo auditorijai. Nepilngadīgām personām, sevišķi bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem, ir aizliegs nodot mums savus datus vai reģistrēties pakalpojumam. Ja atklājam, ka mums nosūtīti šādi dati, tie tiek izdzēsti no mūsu datu bāzes. Bērna vecāki (vai likumīgie pārstāvji) var sazināties ar mums un pieprasīt datu dzēšanu vai reģistrācijas anulēšanu. Šim nolūkam mums ir nepieciešama kopija no oficiāla dokumenta, kas identificē jūs kā vecāku vai aizbildni. 

11 Datu drošība 

Mēs uzņemamies ieviest tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret manipulācijām, zudumu, iznīcināšanu vai pret nepilnvarotu personu piekļuvi un garantētu jūsu tiesību aizsardzību un saistošo datu aizsardzības noteikumu ievērošanu.

Veiktajiem pasākumiem ir jāgarantē jūsu datu konfidencialitāte un integritāte, kā arī mūsu sistēmu un pakalpojumu pieejamība un kapacitāte, pastāvīgi apstrādājot jūsu datus. Tiem arī jāspēj ātri atjaunot datu pieejamību un piekļuvi tiem fiziska vai tehniska incidenta gadījumā. 

Mūsu veiktie drošības pasākumi ietver arī jūsu datu šifrēšanu. Datu plūsma šajā JURA mājaslapā notiek šifrēti ar HTTPS. Tas nozīmē, ka visa informācija, ko ievadāt tiešsaistē, tiek pārsūtīta pa šifrētu pārraidīšanas ceļu. Tā rezultātā šai informācijai nekādos apstākļos nevar piekļūt nepilnvarotas trešās puses. 

Mūsu datu apstrāde un drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti saskaņā ar tehnoloģisko attīstību. 

Mēs ļoti nopietni izturamies arī pret savu iekšējo datu aizsardzību. Mūsu darbiniekiem un nolīgtajiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot slepenību un rīkoties atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem. Turklāt piekļuve datiem viņiem tiek piešķirta tikai tik daudz, cik nepieciešams. 

12 Saites uz citu pakalpojumu sniedzēju mājaslapām

Mūsu mājaslapa satur arī saites uz partnerus mājaslapām un autorizētiem JURA specializētajiem mazumtirgotājiem. Ciktāl pastāv saites uz citu pakalpojumu sniedzēju mājaslapām, mēs nevaram ietekmēt to saturu. Tāpēc mēs nevaram uzņemties garantijas vai atbildību par šo mājaslapu saturu. Par vietnes saturu visos gadījumos ir atbildīgs attiecīgā pakalpojuma sniedzējs vai lapas operators. Saišu ievietošanas brīdī tika pārbaudīts, vai attiecīgajās vietnēs nav iespējamu likuma pārkāpumu un identificējamu noziedzīgu nodarījumu. Saišu ievietošanas brīdī nelikumīgs saturs netika konstatēts. Taču pastāvīga saistīto vietņu satura pārbaudīšana nav pamatota bez konkrētām norādēm uz likuma pārkāpumu. Ja kļūs zināms par pārkāpumiem, saites tiks nekavējoties izņemtas. 

13 Izmaiņas Privātuma politikā

Mēs paturam tiesības mainīt šo Privātuma politiku jebkurā laikā, ievērojot saistošos datu aizsardzības noteikumus. Šī versija apstiprināta 2018. gada 20. maijā.